Category Archives: Aktualności budżet obywatelski 2017

  • 0

BO: głosowanie zakończone

O północy z 2. na 3. lipca zakończyło się głosowanie na projekty złożone w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza na 2017 rok. Przed nami kolejne etapy realizacji BO Nowego Sącza.

Po tygodniowym głosowaniu na projekty będące inicjatywą mieszkańców Nowego Sącza czas na kolejne dwa etapy procedury realizacji budżetu obywatelskiego w naszym mieście.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem kolejnym krokiem w realizacji procedury budżetu obywatelskiego jest poddanie weryfikacji kart do głosowania. Karty sprawdzane zostaną pod względem prawidłowego uzupełnienia.

Komisja weryfikacyjna sprawdzi czy osoby głosujące podały wszystkie wymagane w karcie do głosowania dane, czyli imię, nazwisko, PESEL, imię matki, termin ważności dowodu osobistego i najważniejszy – numer projektu, na który oddali swój głos.

Następnie dane osobowe podane w kartach do głosowania sprawdzone zostaną pod kątem ich wiarygodności, w celu weryfikacji, czy osoba głosująca jest zameldowana w Nowym Sączu i czy w dniu głosowania posiadała prawo wyborcze.

Weryfikacja kart do głosowania potrwa do 31 sierpnia.

Po zakończeniu weryfikacji i przeliczeniu głosów sporządzona zostanie lista zadań do realizacji w roku 2017. Do 1 września ogłoszone zostaną wyniki głosowania i mieszkańcy Nowego Sącza poznają zwycięskie projekty.


  • 0

BO: do północy zagłosujesz na bo-glosowanie.nowysacz.pl

Przed nami ostatnie godziny głosowania na zwycięskie projekty w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza na 2017 rok. Wszystkim tym, którzy nie zdążyli oddać głosu drogą tradycyjną przypominamy o możliwości głosowania poprzez dedykowaną ankietę internetowej, która znajduje się na stronie:

www.bo-glosowanie.nowysacz.pl

Po kliknięciu w powyższy link ukaże się strona z odnośnikiem do „internetowej karty do głosowania na zadanie publiczne do budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza na 2017 rok”.  Karta otworzy się po odpowiedzi na proste „pytanie bezpieczeństwa”. Potem trzeba już tylko wypełnić kartę i wysłać.

Karta wymaga podania danych osoby glosującej: imienia, nazwiska, PESEL-u i imienia matki oraz terminu ważności dowodu osobistego. Jeśli dowód nie zawiera terminu ważności, podajemy bieżącą datę. Na końcu mamy listę wybieralną z numerami zadań/projektów – wybieramy ten, na który chcemy oddać głos.

Lista z numerami zadań znajduje się pod tym linkiem:

www.bo.nowysacz.pl/projekty

O czym trzeba pamiętać głosując przez internet?

 Należy pamiętać, że głosować można tylko raz i tylko na jeden wybrany przez siebie projekt. Jeżeli oddajemy głos w formie elektronicznej, nie wolno już tego robić w formie papierowej, wtedy oba głosy będą nieważne. Analogicznie, jeśli już wzięliśmy udział w głosowaniu wrzucając kartę do urny, nie możemy już głosować za pomocą internetu ani w żaden inny sposób.

Pamiętajmy, że nasze dane podajemy dobrowolnie i wypełniając kartę wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miasta Nowego Sącza. Przetwarzanie danych jest niezbędne do weryfikacji poprawności zgłoszonych danych. Osobie głosującej przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. Po zakończeniu głosowania na wybrany projekt budżetu obywatelskiego dane osobowe osób glosujących zostaną zniszczone. Przypomnijmy, że w głosowaniu mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat.


  • 0

BO: ostatnie 2 dni głosowania!

Sprawdź, gdzie oddać swój głos na projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza na 2017 rok podczas ostatnich dwóch dni głosowania.

Od 25 czerwca głosujemy na projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza na 2017 rok. Głosowanie potrwa już tylko do jutra – 2 lipca!

Głosować można w sposób tradycyjny za pomocą karty do głosowania. Wypełnioną kartę należy wrzucić do urny znajdującej się w punkcie do głosowania. W Nowym Sączu utworzone zostały stałe i przenośne punkty do głosowania.

Pobierz kartę do głosowania tutaj: KARTA DO GŁOSOWANIA!

Stałe punkty głosowania zlokalizowane są:

  • w sądeckim ratuszu, Rynek 1,
  • w siedzibie Komendy Straży Miejskiej, ul. Lwowska 71,
  • w budynku Urzędu Miasta (dawna siedziba Sanepidu) – ul. Nawojowska 17a.

Czynne będą:

  • 1 lipca (piątek) od 7:30 do 15:30,
  • 2 lipca (sobota) od 9:00 do 13:00.

Kartę do głosowania można także przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem „Głosowanie nad budżetem obywatelskim Miasta Nowego Sącza na 2017 rok”. W tym przypadku o ważności głosu decyduje data stempla pocztowego.

W dniu dzisiejszym swój głos można oddać także w jednym z 24 przenośnych punktów do głosowania w poszczególnych osiedlach na terenie Nowego Sącza w godzinach od 17:00 do 19:00. Pełna lista stałych i przenośnych punktów do głosowania znajduje się na:

www.bo.nowysacz.pl/punkty

Lista projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza na 2017 rok:

www.bo.nowysacz.pl/projekty

Na wybrany projekt można głosować osobiście i za pomocą poczty, ale najwygodniejsze jest głosowanie za pomocą ankiety internetowej. Jak to zrobić? Należy kliknąć w odnośnik do głosowania:

www.bo-glosowanie.nowysacz.pl

Po kliknięciu w odnośnik ukaże się odnośnik do „internetowej karty do głosowania na zadanie publiczne do budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza na 2017 rok”.  Karta otworzy się po odpowiedzi na proste „pytanie bezpieczeństwa”. Karta zawiera dane osoby glosującej: imię, nazwisko, PESEL i imię matki oraz termin ważności dowodu osobistego. Na końcu mamy okienko z numerem zadania. Aby oddany głos był ważny należy wypełnić wszystkie pola w ankiecie! Głosowanie internetowe trwa do 2 lipca do godziny 24:00!

Żeby głosowanie było ważne, musi wziąć w nim udział co najmniej 3 tys. osób. Nie czekaj! Oddaj swój głos jeszcze dzisiaj!

201604069_bo_nopwy_sacz