Category Archives: Aktualności budżet obywatelski 2016

  • 0

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Nowego Sącza o wykazie punktów głosowania nad budżetem obywatelskim i o sposobie głosowania

Prezydent Miasta Nowego Sącza podaje do publicznej wiadomości informację o wykazie punktów głosowania nad budżetem obywatelskim i o sposobie głosowania w głosowaniu nad budżetem obywatelskim Miasta Nowego Sącza zarządzonym na okres od dnia 28 listopada do dnia 5 grudnia 2015 roku.
Wykaz stałych punktów do głosowania:
1) Ratusz, Rynek 1
2)ul. Lwowska 71 – siedziba Komendy Straży Miejskiej
3) ul. Wyspiańskiego 22 –siedziba Wydziału Komunikacji i Transportu
4) ul. Nawojowska 17 a –budynek Urzędu Miasta –posterunek osiedlowy Straży Miejskiej

Stałe punkty głosowania będą czynne w dniach od 28 listopada 2015 r. do 5 grudnia 2015 r. w godzinach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, w soboty oraz w niedzielę od godziny 9:00 do godziny 13:00.
Wykaz przenośnych punktów głosowania na osiedlach miasta Nowego Sącza:

1. Osiedle Barskie Siedziba Zarządu Osiedla ul. Broniewskiego 14
2. Osiedle Biegonice Siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej ul. Zakładników 1
3. Osiedle Centrum Siedziba Zarządu Osiedla Al. Wolności 39 A
4 .Osiedle Chruślice Siedziba Zarządu Osiedla ul. Chruślicka 22
5. Osiedle Dąbrówka Sala Św. Józefa przy parafii św. Rocha ul. Bohaterów Orła Białego 40A
6. Osiedle Falkowa Siedziba Zarządu Osiedla ul. Botaniczna 15
7. Osiedle Gołąbkowice Klub Osiedlowy „ALF”ul. Armii Krajowej 27 d
8. Osiedle Gorzków Siedziba Zarządu Osiedla ul. Freislera 4A
9. Osiedle Helena Siedziba Zarządu Osiedla Klub Osiedlowy ul. Starowiejska 2
10. Osiedle Kaduk Siedziba Zarządu Osiedla ul. Grunwaldzka 41
11. Osiedle Kilińskiego Zespół Szkół Samochodowych ul. Rejtana 18
12. Osiedle Kochanowskiego Siedziba Zarządu Osiedla ul. Lwowska 27
13. Osiedle Nawojowska Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 1
ul. 29 Listopada 22
14. Osiedle Millenium Siedziba Zarządu Osiedla ul. Nawojowska 17a
15. Osiedle Piątkowa Muzeum Okręgowe – Miasteczko Galicyjskie ul. Lwowska 226
16. Osiedle Poręba Mała Szkoła Podstawowa Nr 17 ul. Mała Poręba 57
17. Osiedle Przetakówka Siedziba Zarządu Osiedla -Liga Obrony Kraju ul. Tarnowska 32
18. Osiedle Przydworcowe Siedziba Zarządu Osiedla ul. Żółkiewskiego 23
19. Osiedle Stare Miasto Ratusz Rynek 1
20.Osiedle Szujskiego Świetlica Środowiskowa ul. Sienkiewicza 17
21. Osiedle Westerplatte Osiedlowy Klub Kultury „Bajka” ul. Westerplatte 23
22. Osiedle Wojska Polskiego Siedziba Zarządu Osiedla ul. Freislera 4 A
23. Osiedle Wólki Świetlica Środowiskowa „KOTŁOWNIA” ul. Barbackiego 64
24. Osiedle Zabełcze Siedziba Zarządu Osiedla -Parafia Zabełcze ul. Myśliwska 1
25. Osiedle Zawada, Zespół Szkół Podstawowo –Gimnazjalnych Nr 2 ul. Komorowskiego 7
Przenośne punkty głosowania będą czynne: od dnia 2 grudnia (środa) do dnia 4 grudnia (piątek) w godzinach od 14:00 do 18:00.
UWAGI:
Głosować można:-w formie papierowej wrzucając kartę do głosowania do urny znajdującej się we wskazanych wyżej lokalizacjach lub wysyłając kartę do głosowania na adres Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
-w formie elektronicznej – poprzez formularz na stronie www.bo.nowysacz.pl lub też poprzez e-puap, załączając zeskanowaną kartę do głosowania.
Głosować można tylko jeden raz.
Głosować można tylko na jeden wybrany przez siebie projekt.
Mieszkańcy Miasta Nowego Sącza mogą głosować w dowolnie wybranym przez siebie punkcie głosowania na terenie miasta Nowego Sącza.
Uprawnionymi do głosowania są wszyscy pełnoletni mieszkańcy Miasta Nowy Sącz posiadający stałe bądź czasowe zameldowanie na terenie miasta.
Karty do głosowania są dostępne w formie papierowej w punktach głosowania w dniach i godzinach głosowania.
Karty do głosowania są dostępne w formie elektronicznej na stronie
www.bo.nowysacz.pl


  • 0

Budżet obywatelski – losowanie kolejności projektów na liście do głosowania

Dzisiaj przed południem w sali reprezentacyjnej ratusza odbyło się losowanie kolejności w jakiej na karcie do głosowania znajdą się projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego Nowego Sącza. W sumie do pierwszego, historycznego budżetu obywatelskiego zgłoszono 64 projekty. Po sprawdzeniu projektów przez Zespół Weryfikujący, któremu przewodniczył Wojciech Piech, pełnomocnik prezydenta ds. zarządzania strategicznego, pozytywnie zweryfikowano37 projektów.

20151026_losowanie_bo_panorama_1

Jak podkreślił prezydent Ryszard Nowak jest to spora liczba i teraz od mieszkańców zależeć będzie jakie poparcie otrzymają poszczególne wnioski. Dużo zależeć będzie również od promocji projektów, ale to już zadanie dla np. wnioskodawców.
Do 27 listopada 2015 r. prowadzona będzie kampania informacyjna, a głosowanie odbędzie się od 28 listopada do 5 grudnia. Głosować będą mogli mieszkańcy we wskazanych przez prezydenta miasta punktach, za pomocą internetu, platformy e – puap lub karty do głosowania, którą będzie można przesłać pocztą. Każdy mieszkaniec ma jeden głos, a głosowanie będzie ważne gdy przystąpi do niego co najmniej 3000 osób.

Lista projektów do budżetu obywatelskiego.

 


  • 0

Zespół Weryfikujący zakończył ocenę pod względem formalnym wniosków zgłoszonych do budżetu obywatelskiego

Na spotkaniu, 20 października członkowie Zespołu Weryfikującego zakończyli ocenę projektów pod względem zgodności z obowiązującym prawem, zadaniami Miasta, wymogami formalnymi, zgodnością z dokumentami strategicznymi oraz realnością i możliwościami realizacji zadania. Przypomnijmy do budżetu obywatelskiego zgłoszono 64 projekty. Już wiadomo, że niektóre projekty nie spełniły wymogów formalnych i nie będą mogły znaleźć się na liście do głosowania.

20151020_dudzet_1

W poniedziałek, 26 października poznamy ostateczną listę projektów zadań. W tym dniu odbędzie się również publiczne losowanie, które zdecyduje o kolejności projektów zadań na liście do głosowania.

20151020_dudzet_2

Głosowanie odbędzie się pomiędzy 28 listopada a 5 grudnia. Głosować będą mogli mieszkańcy we wskazanych przez prezydenta miasta punktach, za pomocą internetu, platformy e – puap lub karty do głosowania, którą będzie można przesłać pocztą. Każdy mieszkaniec ma jeden głos, a głosowanie będzie ważne gdy przystąpi do niego co najmniej 3000 osób.

20151020_dudzet_3

Skład Zespołu Weryfikującego:
Przewodniczący -Wojciech Piech Pełnomocnik Prezydenta ds. Zarządzania Strategicznego
Zastępca Przewodniczącego – Józef Kantor Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu
Sekretarz – Agnieszka Raniszewska Biuro Prezydenta Miasta
Członkowie: Grzegorz Chochla Dyrektor Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej, Dorota Goławska Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, Józef Klimek Dyrektor Wydziału Edukacji, Dariusz Kmak Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów.
Radni Rady Miasta: Tomasz Cisoń, Andrzej Bodziony i Michał Kądziołka