Author Archives: Renata Stawiarska

  • 0

Budżet obywatelski: Zagłosuj w przenośnym punkcie głosowania

Już dzisiaj od godziny 17:00 mieszkańcy Nowego Sącza będą mogli oddawać swoje głosy na wybrany przez siebie projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza na 2017 rok w przenośnych punktach głosowania.

Przenośne punkty głosowania będą czynne 30 czerwca 2016 r. (czwartek) i 1 lipca (piątek) w godzinach od 17:00 do 19:00.

Wykaz punktów do głosowania

20160606_przenosne_punkty_do_glosowania_bo_2017

Lista projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza na 2017 rok:

www.bo.nowysacz.pl/projekty

Sprawdź i zagłosuj!


  • 0

Budżet Obywatelski 2017 – głosowanie trwa!

Od 25 czerwca głosujemy na projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza na 2017 rok. Głosowanie potrwa do 2 lipca. – Tegoroczne projekty są bardzo atrakcyjne, pozwolą wzbogacić infrastrukturę miasta – przekonuje Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza Wojciech Piech.

W drugiej edycji budżetu obywatelskiego (pierwsza odbyła się w ubiegłym roku) pozytywnie zweryfikowanych zostało 20 projektów. Ich kolejność została ustalona w drodze losowania. Spośród nich do realizacji wybranych zostanie co najmniej pięć. Maksymalna wartość jednego projektu nie może przekraczać 400 tys. złotych.

Głosowanie za pomocą internetu najwygodniejsze

Na wybrany projekt można głosować osobiście i za pomocą poczty, ale najwygodniejsze jest głosowanie za pomocą ankiety internetowej. Jak to zrobić? Należy kliknąć w odnośnik do głosowania:

bo-glosowanie.nowysacz.pl

 

Po kliknięciu w odnośnik ukaże się odnośnik do „internetowej karty do głosowania na zadanie publiczne do budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza na 2017 rok”.  Karta otworzy się po odpowiedzi na proste „pytanie bezpieczeństwa”. Potem trzeba już tylko wypełnić kartę i wysłać.

Karta zawiera dane osoby glosującej: imię, nazwisko, PESEL i imię matki oraz termin ważności dowodu osobistego. Na końcu mamy okienko z numerem zadania.  Lista z numerami zadań znajduje się pod tym linkiem:

bo.nowysacz.pl/projekty

 

O czym trzeba pamiętać głosując przez internet?

Należy pamiętać, że głosować można tylko raz i tylko na jeden wybrany przez siebie projekt. Jeżeli oddajemy głos w formie elektronicznej, nie wolno już tego robić w formie papierowej, wtedy oba głosy będą nieważne. Analogicznie, jeśli już wzięliśmy udział w głosowaniu wrzucając kartę do urny, nie możemy już głosować za pomocą internetu ani w żaden inny sposób.

Pamiętajmy, że nasze dane podajemy dobrowolnie i wypełniając kartę wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miasta Nowego Sącza. Przetwarzanie danych jest niezbędne do weryfikacji poprawności zgłoszonych danych. Osobie głosującej przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. Po zakończeniu głosowania na wybrany projekt budżetu obywatelskiego dane osobowe osób glosujących zostaną zniszczone. Przypomnijmy, że w głosowaniu mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat.

Potrzebujesz dodatkowych informacji na temat budżetu obywatelskiego? Można je uzyskać pod numerem telefonu 18 44 86 500 lub e-mail bo@nowysacz.pl

Jak jeszcze można głosować?

Można również głosować w sposób tradycyjny. Głos oddajemy za pomocą karty do głosowania, poprzez wpisanie numeru zadania wybranego z listy. Wypełnioną kartę należy wrzucić do urny znajdującej się w punkcie do głosowania. W Nowym Sączu utworzone zostały stałe i przenośne punkty do głosowania. Stałe punkty zlokalizowane są:

w sądeckim ratuszu, Rynek 1,
w siedzibie Komendy Straży Miejskiej, ul. Lwowska 71,
w budynku Urzędu Miasta (dawna siedziba Sanepidu) – ul. Nawojowska 17a.

Stałe punkty do głosowania będą czynne od 25 czerwca do 2 lipca 2016 roku włącznie w godzinach: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30, w soboty i niedziele od 9:00 do 13:00.

Zostały także utworzone  24 przenośne punkty do głosowania w poszczególnych osiedlach na terenie Nowego Sącza. Pełna lista stałych i przenośnych punktów do głosowania znajduje się na stronie:

bo.nowysacz.pl

 

Przenośne punkty głosowania będą czynne od 30 czerwca 2016 r. (czwartek) do 1 lipca 2016 r. (piątek) w godzinach od 17:00 do 19:00.

Kartę do głosowania można także przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem „Głosowanie nad budżetem obywatelskim Miasta Nowego Sącza na 2017 rok”. W tym przypadku o ważności głosu decyduje data stempla pocztowego.

Żeby głosowanie było ważne, musi wziąć w nim udział co najmniej 3 tys. osób. Taki jest dolny pułap frekwencji.

Co to jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski, nazywany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w którym mieszkańcy decydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji.

Kolejnym etapem jest  poddanie pod głosowanie propozycji zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację. Najczęściej wskazywane propozycje zadań przeznacza się do realizacji, wpisując je do budżetu.

Jest to już druga edycja Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza

–  Tegoroczne projekty są bardzo atrakcyjne, pozwolą wzbogacić infrastrukturę miasta, zwłaszcza infrastrukturę rekreacji i wolnego czasu, ale i infrastrukturę dróg czy chodników – mówi Zastępca Prezydenta Miasta Wojciech Piech. – Są też ciekawe projekty miękkie, dotyczące działań pozainfrastrukturalnych – dodaje Wojciech Piech (na zdjęciu: konferencja prasowa połączona z losowaniem numerów projektów).

Realizacja zadań wskazanych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego w ubiegłym roku już trwa. Udział w głosowaniu nad kolejnym budżetem obywatelskim jest szansą wskazania najpilniejszych i najbardziej wartościowych, zdaniem mieszkańców, zadań w naszym mieście. Warto z tej szansy skorzystać.


  • 0

Za tydzień wybieramy projekty w ramach BO!

Pozostał już tylko tydzień do głosowania. Od 25 czerwca do 2 lipca wybierzemy do realizacji  projekty spośród zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza na 2017 rok.

Przypomnijmy, że w tegoroczne edycji budżetu obywatelskiego pozytywnie zweryfikowanych zostało 20 projektów. Ich kolejność została ustalona w drodze losowania. Spośród nich do realizacji wybranych zostanie co najmniej pięć, bo maksymalna wartość jednego projektu nie może przekraczać 400 tys. złotych (są i takie o mniejszej wartości). W budżecie miasta Nowego Sącza zarezerwowano na budżet obywatelski 2 mln złotych.

– Tegoroczne wnioski są bardzo dobrze przygotowane – ocenia Zastępca Prezydenta Miasta Wojciech Piech. – Do głosowania dopuszczonych zostało 20 wniosków na 24 złożone, a więc 84 procent – dodaje Wojciech Piech.

Pełna lista projektów znajduje się tutaj.

Gdzie głosować?

W Nowym Sączu utworzone zostaną stałe i przenośne punkty do głosowania. Stałe punkty zlokalizowane będą:
– w sądeckim ratuszu, Rynek 1,
– w siedzibie Komendy Straży Miejskiej, ul. Lwowska 71,
– w budynku Urzędu Miasta (dawna siedziba Sanepidu) – ul. Nawojowska 17a.

Stałe punkty do głosowania będą czynne od 25 czerwca do 2 lipca 2016 roku włącznie w godzinach: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30, w soboty i niedziele od 9:00 do 13:00.

Zostaną także utworzone 24 przenośne punkty do głosowania w poszczególnych osiedlach na terenie Nowego Sącza. Pełna lista przenośnych punktów do głosowania znajduje się tutaj.

Przenośne punkty głosowania będą czynne od 30 czerwca 2016 r. (czwartek) do 1 lipca 2016 r. (piątek) w godzinach od 17:00 do 19:00.

Jak głosować?

Głosowanie jest bardzo proste. Głos oddajemy za pomocą karty do głosowania, poprzez wpisanie numeru zadania wybranego z listy. Wypełnioną kartę należy wrzucić do urny znajdującej się w punkcie do głosowania.

Głosować można również za pośrednictwem internetowej platformy e-Puap. Kartę do głosowania można także przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Nowego Sącza, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem „Głosowanie nad budżetem obywatelskim Miasta Nowego Sącza na 2017 rok”. W tym przypadku o ważności głosu decyduje data stempla pocztowego.

Wyniki głosowania poznamy najpóźniej do 1 września 2016 roku. Wtedy zostanie także przygotowana lista zadań do realizacji.

Jest jeszcze jedno ważne zastrzeżenie: żeby głosowanie było ważne, musi wziąć w nim udział co najmniej 3 tys. osób. Taki jest dolny pułap frekwencji. Każdy głos się liczy!

Co to jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski, nazywany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w którym mieszkańcy decydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji. Kolejnym etapem jest  poddanie pod głosowanie propozycji zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację.

Realizacja zadań wskazanych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego w ubiegłym roku już trwa. Udział w głosowaniu nad kolejnym budżetem obywatelskim jest szansą wskazania najpilniejszych i najbardziej wartościowych, zdaniem mieszkańców, zadań w naszym mieście. Warto z tej szansy skorzystać!