Author Archives: Małgorzata Grybel

  • 0

Zespół Weryfikujący zakończył ocenę pod względem formalnym wniosków zgłoszonych do budżetu obywatelskiego

Na spotkaniu, 20 października członkowie Zespołu Weryfikującego zakończyli ocenę projektów pod względem zgodności z obowiązującym prawem, zadaniami Miasta, wymogami formalnymi, zgodnością z dokumentami strategicznymi oraz realnością i możliwościami realizacji zadania. Przypomnijmy do budżetu obywatelskiego zgłoszono 64 projekty. Już wiadomo, że niektóre projekty nie spełniły wymogów formalnych i nie będą mogły znaleźć się na liście do głosowania.

20151020_dudzet_1

W poniedziałek, 26 października poznamy ostateczną listę projektów zadań. W tym dniu odbędzie się również publiczne losowanie, które zdecyduje o kolejności projektów zadań na liście do głosowania.

20151020_dudzet_2

Głosowanie odbędzie się pomiędzy 28 listopada a 5 grudnia. Głosować będą mogli mieszkańcy we wskazanych przez prezydenta miasta punktach, za pomocą internetu, platformy e – puap lub karty do głosowania, którą będzie można przesłać pocztą. Każdy mieszkaniec ma jeden głos, a głosowanie będzie ważne gdy przystąpi do niego co najmniej 3000 osób.

20151020_dudzet_3

Skład Zespołu Weryfikującego:
Przewodniczący -Wojciech Piech Pełnomocnik Prezydenta ds. Zarządzania Strategicznego
Zastępca Przewodniczącego – Józef Kantor Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu
Sekretarz – Agnieszka Raniszewska Biuro Prezydenta Miasta
Członkowie: Grzegorz Chochla Dyrektor Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej, Dorota Goławska Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, Józef Klimek Dyrektor Wydziału Edukacji, Dariusz Kmak Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów.
Radni Rady Miasta: Tomasz Cisoń, Andrzej Bodziony i Michał Kądziołka


  • 0

Kolejne spotkanie Zespołu Weryfikującego projekty złożone do budżetu obywatelskiego Nowego Sącza

Po raz kolejny zebrał się Zespół Weryfikujący złożone projekty, któremu przewodniczy pełnomocnik prezydenta ds. zarządzania strategicznego Wojciech Piech. Podczas spotkania omówiono wnioski, które zostały sprawdzone pod względem zgodności z obowiązującym prawem, zadaniami Miasta, wymogów formalnych, zgodności z dokumentami strategicznymi, realności i możliwości realizacji zadania. Prace Zespołu będą kontynuowane.
Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta 26 października ogłoszona zostanie lista projektów. Głosowanie odbędzie się od 28 listopada do 5 grudnia 2015 roku. Głosować będą mogli mieszkańcy we wskazanych przez prezydenta miasta punktach, za pomocą internetu, platformy e – puap lub karty do głosowania, którą będzie można przesłać pocztą. Każdy mieszkaniec ma jeden głos, a głosowanie będzie ważne gdy przystąpi do niego co najmniej 3000 osób.

Przewodniczący -Wojciech Piech Pełnomocnik Prezydenta ds. Zarządzania Strategicznego
Zastępca Przewodniczącego – Józef Kantor Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu
Sekretarz – Agnieszka Raniszewska Biuro Prezydenta Miasta
Członkowie : Grzegorz Chochla Dyrektor Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej, Dorota Goławska Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, Józef Klimek Dyrektor Wydziału Edukacji, Dariusz Kmak Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów.
Radni Rady Miasta: Tomasz Cisoń, Andrzej Bodziony i Michał Kądziołka.


  • 0

Rozpoczął pracę Zespół Weryfikujący

Jak już informowaliśmy do budżetu obywatelskiego wpłynęły 64 wnioski. Teraz pracę rozpoczął Zespół Weryfikujący. Zespołowi przewodniczył pełnomocnik prezydenta Wojciech Piech. Na posiedzeniu, które miało miejsce 5 października omówiono każdy wniosek i przekazano do merytorycznych wydziałów, które teraz zajmą się sprawdzeniem wniosków pod kątem zgodności z regulaminem.

20151007_zespol_1

Weryfikacja projektów potrwa do połowy października. 26 października ogłoszona zostanie lista projektów, na które mieszkańcy Nowego Sącza będą mogli głosować.
Głosowanie odbędzie się pomiędzy 28 listopada a 5 grudnia. Głosować będą mogli mieszkańcy we wskazanych przez prezydenta miasta punktach, za pomocą internetu, platformy e – puap lub karty do głosowania, którą będzie można przesłać pocztą. Każdy mieszkaniec ma jeden głos, a głosowanie będzie ważne gdy przystąpi do niego co najmniej 3000 osób.