Pliki do pobrania

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 3 listopada 2015 r. o wykazie punktów głosowania nad budżetem obywatelskim i o sposobie głosowania

obwieszczenie_punkty_glosowania.pdf


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 3 listopada 2015 r. o liście projektów zadań, które poddane będą do głosowania ogółu mieszkańców w głosowaniu nad budżetem obywatelskim

obwieszczenie_lista_projektow.pdf


Karta do głosowania na zadanie publiczne do budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza na 2016 rok

karta-do-glosowania.pdf


Formularz zgłoszenia projektu zadania publicznego do budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza na rok 2016

formularz-zgloszeniowy-projektu.pdf

formularz-zgloszeniowy-projektu.doc


Lista poparcia dla projektu zadania publicznego do budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza na 2016 rok

lista-poparcia-dla-projektu.pdf


Regulamin budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Nr 153/2015 z dnia 29 maja 2015 r.

regulamin-budzetu-obywatelskiego.pdf


Zarządzenie nr 293/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 13 sierpnia 2015 r. w  sprawie trybu przygotowania, przeprowadzenia i ustalenia wyników głosowania nad budżetem obywatelskim Miasta Nowego Sącza na 2016 r.

Tryb przeprowadzenia głosowania