Harmonogram budżetu obywatelskiego

maj-czerwiec 2015 opracowanie procedur, zarządzeń prezydenta, szkolenia
lipiec 2015 kampania informacyjna
od połowy sierpnia do końca września 2015 nabór projektów
wrzesień/październik 2015 weryfikacja projektów
26 październik 2015 ogłoszenie listy projektów
do 27 listopada 2015 kampania informacyjna
28 listopada – 5 grudnia 2015 głosowanie
7-31 grudnia 2015 weryfikacja kart do głosowania i danych osobowych
do 31 stycznia 2016 sporządzenie listy zadań do realizacji, ogłoszenie wyników głosowania