Poniżej zamieszczono niezbędne informacje dotyczące głosowania do budżetu obywatelskiego Nowego Sącza w roku 2016.

Głosowanie poprzez formularz elektroniczny odbywa się na stronie https://bo-glosowanie.nowysacz.pl w dniach 28 listopada 2015 r. od godz. 00:00 do 5 grudnia 2015 r. do godz. 24:00.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 3 listopada 2015 r. o wykazie punktów głosowania nad budżetem obywatelskim i o sposobie głosowania.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 3 listopada 2015 r. o liście projektów zadań, które poddane będą do głosowania ogółu mieszkańców w głosowaniu nad budżetem obywatelskim.