Zespół Weryfikujący zakończył ocenę pod względem formalnym wniosków zgłoszonych do budżetu obywatelskiego

  • 0

Zespół Weryfikujący zakończył ocenę pod względem formalnym wniosków zgłoszonych do budżetu obywatelskiego

Na spotkaniu, 20 października członkowie Zespołu Weryfikującego zakończyli ocenę projektów pod względem zgodności z obowiązującym prawem, zadaniami Miasta, wymogami formalnymi, zgodnością z dokumentami strategicznymi oraz realnością i możliwościami realizacji zadania. Przypomnijmy do budżetu obywatelskiego zgłoszono 64 projekty. Już wiadomo, że niektóre projekty nie spełniły wymogów formalnych i nie będą mogły znaleźć się na liście do głosowania.

20151020_dudzet_1

W poniedziałek, 26 października poznamy ostateczną listę projektów zadań. W tym dniu odbędzie się również publiczne losowanie, które zdecyduje o kolejności projektów zadań na liście do głosowania.

20151020_dudzet_2

Głosowanie odbędzie się pomiędzy 28 listopada a 5 grudnia. Głosować będą mogli mieszkańcy we wskazanych przez prezydenta miasta punktach, za pomocą internetu, platformy e – puap lub karty do głosowania, którą będzie można przesłać pocztą. Każdy mieszkaniec ma jeden głos, a głosowanie będzie ważne gdy przystąpi do niego co najmniej 3000 osób.

20151020_dudzet_3

Skład Zespołu Weryfikującego:
Przewodniczący -Wojciech Piech Pełnomocnik Prezydenta ds. Zarządzania Strategicznego
Zastępca Przewodniczącego – Józef Kantor Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu
Sekretarz – Agnieszka Raniszewska Biuro Prezydenta Miasta
Członkowie: Grzegorz Chochla Dyrektor Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej, Dorota Goławska Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, Józef Klimek Dyrektor Wydziału Edukacji, Dariusz Kmak Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów.
Radni Rady Miasta: Tomasz Cisoń, Andrzej Bodziony i Michał Kądziołka