Zarządzenie Prezydenta Miasta z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie trybu przygotowania, przeprowadzenia i ustalenia wyników głosowania nad budżetem obywatelskim Miasta Nowego Sącza na 2016 r.

  • 0

Zarządzenie Prezydenta Miasta z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie trybu przygotowania, przeprowadzenia i ustalenia wyników głosowania nad budżetem obywatelskim Miasta Nowego Sącza na 2016 r.

Prezydent Nowego Sącza Ryszarda Nowaka wydał zarządzenie w sprawie trybu przygotowania, przeprowadzenia i ustalenia wyników głosowania nad budżetem obywatelskim Miasta Nowego Sącza na 2016 r. Zarządzenie określa zasady ogólne i tryb pracy Komisji do dnia głosowania, zadania Komisji w trakcie głosowania, tryb obliczania wyników głosowania oraz zatwierdzenie wyników głosowania oraz ustalenie listy zadań do realizacji.

Zarządzenie Prezydenta Miasta z dnia 13 sierpnia 2015 r.