Za tydzień wybieramy projekty w ramach BO!

  • 0

Za tydzień wybieramy projekty w ramach BO!

Pozostał już tylko tydzień do głosowania. Od 25 czerwca do 2 lipca wybierzemy do realizacji  projekty spośród zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza na 2017 rok.

Przypomnijmy, że w tegoroczne edycji budżetu obywatelskiego pozytywnie zweryfikowanych zostało 20 projektów. Ich kolejność została ustalona w drodze losowania. Spośród nich do realizacji wybranych zostanie co najmniej pięć, bo maksymalna wartość jednego projektu nie może przekraczać 400 tys. złotych (są i takie o mniejszej wartości). W budżecie miasta Nowego Sącza zarezerwowano na budżet obywatelski 2 mln złotych.

– Tegoroczne wnioski są bardzo dobrze przygotowane – ocenia Zastępca Prezydenta Miasta Wojciech Piech. – Do głosowania dopuszczonych zostało 20 wniosków na 24 złożone, a więc 84 procent – dodaje Wojciech Piech.

Pełna lista projektów znajduje się tutaj.

Gdzie głosować?

W Nowym Sączu utworzone zostaną stałe i przenośne punkty do głosowania. Stałe punkty zlokalizowane będą:
– w sądeckim ratuszu, Rynek 1,
– w siedzibie Komendy Straży Miejskiej, ul. Lwowska 71,
– w budynku Urzędu Miasta (dawna siedziba Sanepidu) – ul. Nawojowska 17a.

Stałe punkty do głosowania będą czynne od 25 czerwca do 2 lipca 2016 roku włącznie w godzinach: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30, w soboty i niedziele od 9:00 do 13:00.

Zostaną także utworzone 24 przenośne punkty do głosowania w poszczególnych osiedlach na terenie Nowego Sącza. Pełna lista przenośnych punktów do głosowania znajduje się tutaj.

Przenośne punkty głosowania będą czynne od 30 czerwca 2016 r. (czwartek) do 1 lipca 2016 r. (piątek) w godzinach od 17:00 do 19:00.

Jak głosować?

Głosowanie jest bardzo proste. Głos oddajemy za pomocą karty do głosowania, poprzez wpisanie numeru zadania wybranego z listy. Wypełnioną kartę należy wrzucić do urny znajdującej się w punkcie do głosowania.

Głosować można również za pośrednictwem internetowej platformy e-Puap. Kartę do głosowania można także przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Nowego Sącza, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem „Głosowanie nad budżetem obywatelskim Miasta Nowego Sącza na 2017 rok”. W tym przypadku o ważności głosu decyduje data stempla pocztowego.

Wyniki głosowania poznamy najpóźniej do 1 września 2016 roku. Wtedy zostanie także przygotowana lista zadań do realizacji.

Jest jeszcze jedno ważne zastrzeżenie: żeby głosowanie było ważne, musi wziąć w nim udział co najmniej 3 tys. osób. Taki jest dolny pułap frekwencji. Każdy głos się liczy!

Co to jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski, nazywany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w którym mieszkańcy decydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji. Kolejnym etapem jest  poddanie pod głosowanie propozycji zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację.

Realizacja zadań wskazanych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego w ubiegłym roku już trwa. Udział w głosowaniu nad kolejnym budżetem obywatelskim jest szansą wskazania najpilniejszych i najbardziej wartościowych, zdaniem mieszkańców, zadań w naszym mieście. Warto z tej szansy skorzystać!