Weryfikacja projektów zakończona. Teraz kampania i głosowanie

  • 0

Weryfikacja projektów zakończona. Teraz kampania i głosowanie

Trwa realizacja budżetu obywatelskiego. Zakończony został etap weryfikacji złożonych projektów, odbyło się także losowanie ich kolejności na liście do głosowania. – Wnioski są bardzo dobrze przygotowane – podkreślił Zastępca Prezydenta Wojciech Piech.

Dziś (30 maja) w sali reprezentacyjnej ratusza odbyła się konferencja prasowa, podczas której Zastępca Prezydenta Wojciech Piech przedstawił aktualny stan realizacji budżetu obywatelskiego. Z tygodniowym wyprzedzeniem dokonano podsumowania etapu weryfikacji projektów złożonych przez mieszkańców.

Do II edycji budżetu obywatelskiego zgłoszono 24 projekty. Po ich sprawdzeniu przez zespół weryfikujący pod przewodnictwem wiceprezydenta Wojciecha Piecha pod głosowanie zdecydowano się poddać 20 projektów.
– Tegoroczne wnioski były bardzo dobrze przygotowane –
podkreślił wiceprezydent Piech. – W ubiegłym roku do głosowania dopuszczonych została nieco ponad połowa złożonych wniosków, w tym roku 84 procent. To dowodzi, że postępuje proces uczenia się i awans jakościowy wniosków.

Wśród projektów, które nie trafią pod głosowanie, jeden został wycofany przez wnioskodawcę, trzy pozostałe były niezgodne z regulaminem budżetu obywatelskiego. Chodzi głównie o to, że miasto nie jest właścicielem obiektów wskazanych do modernizacji.

20 projektów pod głosowanie

Losowania projektów dokonali wiceprezydent Wojciech Piech i Sekretarz Miasta Edyta Brongiel, w obecności koordynatora budżetu obywatelskiego 2017 Małgorzaty Grybel. Każdemu z nich przypisany został losowo wybrany numer. – Praktycznie z chwilą zakończenia losowania rozpoczyna się kampania promocyjna, która potrwa do 24 czerwca – wyjaśnił wiceprezydent Piech.

[Lista projektów zadań, które zostaną poddane pod głosowanie]

20160530_cis5

Projekty zgłoszone przez mieszkańców dotyczą głównie budowy lub modernizacji boisk sportowych, placów zabaw oraz kompletu urządzeń do ćwiczeń ruchowych i siłowni na świeżym powietrzu. Są również projekty rozbudowy parkingów i chodników. Koszt zgłoszonych projektów waha się od 80 do 400 tys. złotych.

Do II edycji budżetu obywatelskiego złożono dwa tzw. „miękkie projekty”: jeden dotyczy systemu informacji o jakości powietrza w Nowym Sączu, a drugi upowszechniania zamiłowania do piłki nożnej wśród najmłodszych mieszkańców, poprzez organizację zajęć i obóz sportowych.

Jak głosować?

Głosowanie trwać będzie od 25 czerwca do 2 lipca. Głosować będą mogli mieszkańcy we wskazanych przez prezydenta miasta punktach, za pomocą Internetu, platformy e-puap lub karty do głosowania, którą będzie można przesłać pocztą. – Karta do głosowania dostępna będzie na siedem dni przed terminem głosowania – przypomniał wiceprezydent Wojciech Piech. Każdy mieszkaniec ma jeden głos, a głosowanie będzie ważne, gdy przystąpi do niego co najmniej 3 tys. osób.

Wyniki głosowania poznamy najpóźniej do 1 września 2016 roku. Wtedy zostanie także przygotowana lista zadań do realizacji i zabezpieczone środki w budżecie miasta. – Już teraz chciałbym zadeklarować, że będziemy bardzo intensywnie pracować nad weryfikacją oddanych głosów i będziemy dążyć, żeby ten termin przyspieszyć – zakończył wiceprezydent Piech.

Czym jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Realizacja drugiej edycji budżetu obywatelskiego Nowego Sącza rozpoczęła się 11 stycznia br. Realizacja budżetu obywatelskiego odbywa się w skrócie na następujących zasadach:

  • mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań, które następnie są analizowane pod kątem możliwości ich realizacji;
  • propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
  • najwyżej ocenione lub najczęściej wskazywane propozycje zadań przeznacza się do realizacji, wpisując je do budżetu.