W ratuszu o budżecie obywatelskim na 2017 rok

  • 0

W ratuszu o budżecie obywatelskim na 2017 rok

W sali re20160217_konferencja_prasowa_bo_2017_44prezentacyjnej sądeckiego ratusza odbyła się konferencja prasowa dotycząca drugiej już edycji, realizowanego z inicjatywy prezydenta Ryszarda Nowaka, budżetu obywatelskiego. Szczegóły, przygotowanej na rok 2017 przedsięwzięcia przedstawił wiceprezydent Nowego Sącza Wojciech Piech oraz dyrektor Wydziału Analiz Budżetu Miasta Agnieszka Golańska.

– Po bardzo udanym pilotażu budżetu obywatelskiego w ubiegłym roku przystępujemy do drugiej edycji tego przedsięwzięcia. Zapraszamy do udziału wszystkich mieszkańców Nowego Sącza oraz wszystkie aktywne grupy działające na terenie miasta, które chciałyby realizować swoje pomysły przy wsparciu mieszkańców Nowego Sącza – powiedział wiceprezydent Wojciech Piech.

Podczas konferencji został przedstawiony Regulaminu budżetu obywatelskiego na rok 2017, do którego, na podstawie ewaluacji regulaminu z pierwszej edycji, wprowadzone zostały zmiany. Ich celem jest uatrakcyjnienie budżetu obywatelskiego oraz zwiększenie zainteresowania inicjatywą ze strony mieszkańców.

Do najbardziej istotnych zmian w regulaminie należy wskazanie maksymalnego kosztu realizacji projektu, który został określony na kwotę 400 tys. zł. Dzięki temu możliwe będzie wykonanie większej liczby projektów, na co zwrócił uwagę wiceprezydent Wojciech Piech: – Wskazanie maksymalnego kosztu realizacji projektu pozwala zakładać, że co najmniej pięć projektów ma szansę na wygraną.
Kolejną zmianą jest zwiększenie wymaganego poparcia projektu. W poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego wymagano poparcia minimum piętnastu osób. W chwili obecnej konieczne jest zebranie minimum trzydziestu podpisów mieszkańców, których zdaniem zgłaszany projekt powinien zostać zrealizowany w roku budżetowym 2017. Zdaniem Wojciecha Piecha przedstawiane zadania powinny być jeszcze mocniej zakotwiczone społecznie, dlatego wiceprezydent zachęcał także do zebrania możliwie największej liczby podpisów, co będzie świadczyło o poparciu społecznym danego projektu.

Spotkanie w sądeckim ratuszu było również okazją do przedstawienia harmonogramu prac w zakresie realizacji drugiej edycji budżetu obywatelskiego Nowego Sącza. Zakończony został etap opracowania regulaminu oraz sporządzenia planu działań, procedur i zarządzeń Prezydenta Miasta. Kolejna część działań to kampania informacyjna oraz szkolenie członków zarządów osiedli. Następnie – w dniu 14 marca – rozpocznie się nabór projektów przygotowanych przez mieszkańców Nowego Sącza. Po jego zakończeniu i poddaniu weryfikacji wszystkich zgłoszonych zadań, 13 czerwca ogłoszona zostanie lista projektów spełniających wymogi formalne określone w regulaminie. Głosowanie, które wyłoni zwycięskie projekty odbędzie się dniach 2-9 lipca, a na podstawie weryfikacji wyników głosowania do 1 września 2016 roku ogłoszone zostaną zadania, które uzyskały największe poparcie mieszkańców Nowego Sącza.

– Wszystkie czynności związane z realizacją zadań w zakresie budżetu obywatelskiego dla miasta Nowego Sącza wykonane zostaną w roku 2016. Wdrożenie działań w ramach realizacji zwycięskich projektów zostanie przeprowadzone w roku 2017, zgodnie z przyjętym regulaminem – dodała dyrektor Wydziału Analiz Budżetu Miasta Agnieszka Golańska.

Dyrektor Wydziału Analiz Budżetu Miasta podkreśliła także, że zgłaszane projekty muszą być jednoroczne, czyli możliwe do realizacji w roku budżetowym 2017. Jednocześnie zadania mogą dotyczyć imprez kulturalnych, sportowych i oświatowych, a także inwestycji, remontów, wzbogacenia infrastruktury miejskiej i wszystkich innych obszarów w zakresie kompetencji i zadań własnych samorządu terytorialnego.