Za tydzień wybieramy projekty w ramach BO!

  • 0

Za tydzień wybieramy projekty w ramach BO!

Pozostał już tylko tydzień do głosowania. Od 25 czerwca do 2 lipca wybierzemy do realizacji  projekty spośród zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza na 2017 rok.

Przypomnijmy, że w tegoroczne edycji budżetu obywatelskiego pozytywnie zweryfikowanych zostało 20 projektów. Ich kolejność została ustalona w drodze losowania. Spośród nich do realizacji wybranych zostanie co najmniej pięć, bo maksymalna wartość jednego projektu nie może przekraczać 400 tys. złotych (są i takie o mniejszej wartości). W budżecie miasta Nowego Sącza zarezerwowano na budżet obywatelski 2 mln złotych.

– Tegoroczne wnioski są bardzo dobrze przygotowane – ocenia Zastępca Prezydenta Miasta Wojciech Piech. – Do głosowania dopuszczonych zostało 20 wniosków na 24 złożone, a więc 84 procent – dodaje Wojciech Piech.

Pełna lista projektów znajduje się tutaj.

Gdzie głosować?

W Nowym Sączu utworzone zostaną stałe i przenośne punkty do głosowania. Stałe punkty zlokalizowane będą:
– w sądeckim ratuszu, Rynek 1,
– w siedzibie Komendy Straży Miejskiej, ul. Lwowska 71,
– w budynku Urzędu Miasta (dawna siedziba Sanepidu) – ul. Nawojowska 17a.

Stałe punkty do głosowania będą czynne od 25 czerwca do 2 lipca 2016 roku włącznie w godzinach: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30, w soboty i niedziele od 9:00 do 13:00.

Zostaną także utworzone 24 przenośne punkty do głosowania w poszczególnych osiedlach na terenie Nowego Sącza. Pełna lista przenośnych punktów do głosowania znajduje się tutaj.

Przenośne punkty głosowania będą czynne od 30 czerwca 2016 r. (czwartek) do 1 lipca 2016 r. (piątek) w godzinach od 17:00 do 19:00.

Jak głosować?

Głosowanie jest bardzo proste. Głos oddajemy za pomocą karty do głosowania, poprzez wpisanie numeru zadania wybranego z listy. Wypełnioną kartę należy wrzucić do urny znajdującej się w punkcie do głosowania.

Głosować można również za pośrednictwem internetowej platformy e-Puap. Kartę do głosowania można także przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Nowego Sącza, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem „Głosowanie nad budżetem obywatelskim Miasta Nowego Sącza na 2017 rok”. W tym przypadku o ważności głosu decyduje data stempla pocztowego.

Wyniki głosowania poznamy najpóźniej do 1 września 2016 roku. Wtedy zostanie także przygotowana lista zadań do realizacji.

Jest jeszcze jedno ważne zastrzeżenie: żeby głosowanie było ważne, musi wziąć w nim udział co najmniej 3 tys. osób. Taki jest dolny pułap frekwencji. Każdy głos się liczy!

Co to jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski, nazywany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w którym mieszkańcy decydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji. Kolejnym etapem jest  poddanie pod głosowanie propozycji zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację.

Realizacja zadań wskazanych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego w ubiegłym roku już trwa. Udział w głosowaniu nad kolejnym budżetem obywatelskim jest szansą wskazania najpilniejszych i najbardziej wartościowych, zdaniem mieszkańców, zadań w naszym mieście. Warto z tej szansy skorzystać!


  • 0

Lista projektów do budżetu obywatelskiego na 2017 rok i wykaz punktów do głosowania

W dniach od 25 czerwca do 2 lipca odbędzie się głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok. Mieszkańcy Nowego Sącza wybiorą spośród 20 pozytywnie zweryfikowanych wniosków zwycięskie projekty.

Budżet Obywatelski Nowego Sącza na 2017 rok – projekty

20160614_bo_panorama

PROJEKT nr 1. Dostępny Nowy Sącz – Budowa ciągów pieszych i parkingów na osiedlach Barskie oraz Kilińskiego oraz modernizacja kładki nad ul. Nawojowską
Projekt zakłada realizację trzech zadań z zakresu infrastruktury komunikacyjno-drogowej tj. budowy chodnika na os. Kilińskiego, parkingu na os. Barskie, kładki nad ul. Nawojowską.
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego – 398 000, 00 zł
Zobacz wniosek: 01_BO-21-2016
os. Barskie, os. Kilińskiego, ul. Nawojowska, Nowy Sącz

PROJEKT nr 2. Upowszechnianie młodzieżowej piłki nożnej dla dzieci z Nowego Sącza
Organizacja dla dzieci obozów szkoleniowych o charakterze ogólnorozwojowym i zajęć o profilu piłkarskim. Doskonalenie umiejętności ruchowych pod kierunkiem szkoleniowców. Udział w turniejach okolicznościowych
i rozgrywkach lig młodzieżowych prowadzonych przez OZPN w Nowym Sączu.
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego – 300 000, 00 zł
Zobacz wniosek: 02_BO-19-2016
Obiekty sportowe Nowego Sącza, Nowy Sącz

PROJEKT nr 3. Budowa i wyposażenie: „Siłowni na świeżym powietrzu dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół nr 5 – Specjalnych w Nowym Sączu”
Budowa siłowni na świeżym powietrzu dla osób niepełnosprawnych na terenie Zespołu Szkół nr 5 – Specjalnych w Nowym Sączu na bezpiecznym podłożu obejmująca montaż 6 urządzeń do ćwiczeń siłowych oraz wykonanie podjazdu na teren siłowni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego – 105 000, 00 zł
Zobacz wniosek:  03_BO-12-2016
ul. Magazynowa 6, Nowy Sącz

PROJEKT nr 4. Modernizacja infrastruktury (ciągów pieszych) na terenie osiedla Szujskiego mająca na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców
Przeprowadzenie remontu już istniejącej infrastruktury tj. ciągów pieszych na os. Szujskiego poprzez wymianę starych płytek na kostkę betonową wraz z obrzeżami oraz krawężnikami.
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego – 345 781, 97 zł
Zobacz wniosek:04_BO-9-2016
os. Szujskiego, Nowy Sącz

PROJEKT nr 5. Chodnik dla pieszych przy ul. Mała Poręba
Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy ul. Mała Poręba (na odcinku od ul. Górki Zawadzkie po prawej stronie w kierunku Szkoły Podstawowej nr 17 do działki nr 295/16 od istniejącego chodnika) wraz z podbudową krytego rowu, kanału deszczowego i kompleksem studzienek spławno-deszczowych.
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego – 328 061, 59 zł
Zobacz wniosek: 05_BO-14-2016
ul. Mała Poręba, Nowy Sącz

PROJEKT nr 6. I Siłownia pod chmurką, II: Plac zabaw dla dzieci (os. Zabełcze)
Montaż na bezpiecznym podłożu 5 urządzeń do ćwiczeń siłowych na działce przy ul. Wiklinowej (obręb 120 nr dz.16/4) oraz budowa placu zabaw na terenie dzielnicy Zabełcze przy Szkole Podstawowej nr 6 (obręb 120 nr dz. 57) wyposażonego w wielofunkcyjny zestaw zabawowy, piaskownice, bujaki, karuzele oraz ławki.
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego – 322 300, 00 zł
Zobacz wniosek: 06_BO-20-2016, 06_BO-20-2016-uzup
ul. Wiklinowa, ul. Tarnowska, Zabełcze, Nowy Sącz

PROJEKT nr 7. Nowy Sącz dla dzieci – budowa i modernizacja placów zabaw na osiedlach: Helena, Piątkowa, Wojska Polskiego
Budowa lub rozbudowa trzech placów zabaw na trzech osiedlach:

osiedle Piątkowa: budowa od podstaw placu zabaw na obiektach MOSiR, montaż podłoża oraz zakup 8 urządzeń zabawowych;
osiedle Wojska Polskiego: rozbudowa placu zabaw przy ul. I Brygady, zakup raz montaż 10 urządzeń oraz wykonanie podłoża;
osiedle Helena: rozbudowa placu zabaw, zakup oraz montaż 8 urządzeń, wykonanie podłoża piaskowego oraz ogrodzenia.

Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego – 400 000, 00 zł
Zobacz wniosek: 07_BO-22-2016
os. Wojska Polskiego, os. Piątkowa, os. Helena, Nowy Sącz

PROJEKT nr 8. Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w dzielnicy Biegonice i Dąbrówka
Wykonanie nowych ogólnodostępnych placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14 w Nowym Sączu oraz w okolicach ul. Orła Białego (os. Dąbrówka). Wyposażenie placów w urządzenia zabawowe m.in.: piaskownice, domek do zabawy, rurę z podestami, huśtawki, stół betonowy do tenisa stołowego, do szachów i chińczyka. Ponadto plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14 wyposażony zostanie w dodatkowe urządzenia edukacyjne dla osób niepełnosprawnych.
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego – 400 000,00 zł
Zobacz wniosek: 08_BO-11-2016, Zobacz wniosek: 08_BO-11-2016-uzup
os. Biegonice (ul. Towarowa), os. Dąbrówka, Nowy Sącz

PROJEKT nr 9. Czyste niebo nad Ziemią Sądecką – system informacji dla mieszkańców
System informujący mieszkańców o jakości powietrza w Nowym Sączu. Informacje przekazywane będą za pośrednictwem: systemu SMS, aplikacji mobilnej, 6 tablic informacyjnych typu LED oraz akcji edukacyjno-informacyjnej dla mieszkańców.
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego – 400 000, 00 zł
Zobacz wniosek: 09_BO-13-2016, 09_BO-13-2016-uzup
Budynki przedszkoli i szkół publicznych, inne punkty Miasta, Nowy Sącz

PROJEKT nr 10. Budowa miejsc postojowych na pasie zieleni przed budynkami przy ul. Lwowskiej (rejon Galerii Trzy Korony).
Wykonanie ok. 50 miejsc postojowych przy ul. Lwowskiej (rejon Galerii Trzy Korony).
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego – 160 000, 00 zł
Zobacz wniosek: 10_BO-15-2016, 10_BO-15-2016-uzup
ul. Lwowska, Nowy Sącz

PROJEKT nr 11. Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego na terenie osiedla Barskie
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 18, ul. Broniewskiego 5. Montaż elementów wyposażenia boiska, ławek oraz wykonanie oświetlenia i częściowego ogrodzenia.
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego – 400 000, 00 zł
Zobacz wniosek: 11_BO-16-2016, 11_BO-16-2016-uzup
ul. Broniewskiego 5, Nowy Sącz

PROJEKT nr 12. Wykonanie projektu oraz budowa parkingu z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z wykonaniem podbudowy (przy ul. Korzeniowskiego)
Wykonanie dokumentacji i budowa parkingu z kostki betonowej na ul. Korzeniowskiego (działka nr 6/36). Parking na ok. 30 miejsc postojowych.
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego – 279 775, 00 zł
Zobacz wniosek: 12_BO-6-2016
ul. Korzeniowskiego, Nowy Sącz

PROJEKT nr 13. Plac zabaw (wielofunkcyjny) dla dzieci, młodzieży i dorosłych (przy ul. Sucharskiego)
Wykonanie wielofunkcyjnego, rekreacyjnego placu zabaw dla dzieci, młodzieży i dorosłych przy ul. Sucharskiego 5. Montaż stołów betonowych do tenisa stołowego i gry w szachy, elementów siłowni na świeżym powietrzu, piaskownicy, zjeżdżalni i huśtawki oraz kompletu urządzeń do ćwiczeń ruchowych.
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego – 350 000, 00 zł
Zobacz wniosek: 13_BO-1-2016, 13_BO-1-2016-uzup
Sucharskiego dz. 13/2 obręb 19, Nowy Sącz

PROJEKT nr 14. Modernizacja szkolnego boiska sportowego i remont ogrodzenia boiska od strony zachodniej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Nowym Sączu
Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 11 w Nowym Sączu oraz wykonanie remontu ogrodzenia boiska od strony zachodniej
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego – 400 000, 00 zł
Zobacz wniosek: 14_BO-7-2016, 14_BO-7-2016-uzup
Generała Wieniawy Długoszowskiego, Nowy Sącz

PROJEKT nr 15. Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci przy obiektach Szkoły Podstawowej nr 21 im. Św. Jana Pawła II, ul. Rokitańczyków 26
Wykonanie wielofunkcyjnego placu zabaw dla dzieci przy obiektach Szkoły Podstawowej nr 21 im. św. Jana Pawła II w Nowym Sączu. Montaż zestawu urządzeń zabawowych tj. huśtawek, karuzeli, zestawu gimnastycznego „poligon sześciokąt”, zestawu rekreacyjnego „orbita”. Montaż ławek i koszy.
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego – 200 000, 00 zł
Zobacz wniosek: 15_BO-2-2016
ul. Rokitańczyków 26 (SP Nr 21), Nowy Sącz

PROJEKT nr 16. Plac zabaw dla dzieci przy boisku sportowym-MOSiR ul. Lwowska
Budowa placu zabawa na obiektach MOSiR, zakup i montaż średniego zestawu placu zabaw, około 60 m kw. oraz dodatkowo 3 urządzeń zabawowych, montaż podłoża.
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego – 86 000, 00 zł
Zobacz wniosek: 16_BO-5-2016
ul. Lwowska, Nowy Sącz

PROJEKT nr 17. Boisko wielofunkcyjne (koszykówka i siatkówka) dla uczniów Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1 i mieszkańców Osiedla Nawojowska
Wykonanie na os. Nawojowska przy obiektach Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1 w Nowym Sączu boiska z nawierzchni trawy syntetycznej, zamontowanie piłko-chwytów, koszy i słupów do piłki koszykowej, słupków do siatkówki oraz wykonanie ogrodzenia wraz z oświetleniem.
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego – 305 000, 00 zł
Zobacz wniosek: 17_BO-10-2016
os. Nawojowska, ul. 29 Listopada, Nowy Sącz

PROJEKT nr 18. Budowa boiska wielofunkcyjnego (os. Millenium)
Budowa boiska wielofunkcyjnego na os. Millenium przy obiektach Gimnazjum nr 3 w Nowym Sączu.
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego – 400 000, 00 zł
Zobacz wniosek: 18_BO-4-2016
os. Miellenium, Gimnazjum Nr 3, Nowy Sącz

PROJEKT nr 19. Plac zabaw i gier dla dzieci i dorosłych (teren Lasku Schwerteńskiego)
Wykonanie placu zabaw i gier dla dzieci oraz dorosłych na terenie Lasku Schwerteńskiego, wyposażonego w betonowe stoły do ping ponga, szachów i chińczyka, piłkarzyki, piaskownice, urządzenia zabawowe typu dżungla i ścieżka zdrowia, stojak na rowery, ławeczki. Wykonanie chodnika dla pieszych łączącego ul. Nadbrzeżną ze ścieżką spacerową nad Kamienicą.
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego – 171 000, 00 zł
Zobacz wniosek: 19_BO-3-2016
os. Gołąbkowice, ul. Nadbrzeżna, Nowy Sącz

PROJEKT nr 20. Budowa boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą (przy Zespole Szkół Samochodowych)
Budowa przy Zespole Szkół Samochodowych w Nowym Sączu boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy wraz z częściowym ogrodzeniem. Wyposażenie boiska w dwie bramki aluminiowe z siatkami.
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego – 400 000, 00 zł
Zobacz wniosek: 20_BO-24-2016, 20_BO-24-2016-uzup
ul. Rejtana 18, Zespół Szkół Samochodowych, Nowy Sącz


Wykaz punktów do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego

Na podstawie obwieszczenia Prezydenta Nowego Sącza przypominamy, gdzie będą zlokalizowane stałe i przenośne punkty do głosowania dla mieszkańców na terenie Nowego Sącza.

Zgodnie z regulaminem głos oddajemy za pomocą karty do głosowania, poprzez wpisanie numeru zadania wybranego z listy. Wypełnioną kartę należy wrzucić do urny znajdującej się w punkcie do głosowania.

Stałe punkty do głosowania będą zlokalizowane:

  • w sądeckim Ratuszu, Rynek 1
  • w siedzibie Komendy Straży Miejskiej, ul. Lwowska 71
  • w budynku Urzędu Miasta (dawna siedziba Sanepidu) – ul. Nawojowska 17a

Należy pamiętać, że stałe punkty do głosowania będą czynne od 25 czerwca do 2 lipca 2016 r. włącznie w godzinach: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30, a także w soboty i niedziele od 9:00 do 13:00.

Wykaz przenośnych punktów do głosowania na osiedlach Miasta Nowego Sącza:

20160606_przenosne_punkty_do_glosowania_bo_2017

Przenośne punkty głosowania będą czynne: od dnia 30 czerwca 2016 r. (czwartek) do dnia 1 lipca 2016 r. (piątek) w godzinach od 17:00 do 19:00.

Przypominamy, że głosowanie może odbywać się również za pośrednictwem internetu, platformy e-Puap lub kartę do głosowania przesłaną pocztą na adres: Urząd Miasta Nowego Sącza, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem „Głosowanie nad budżetem obywatelskim Miasta Nowego Sącza na 2017 rok”. W tym przypadku decyduje data stempla pocztowego.