Pliki do pobrania

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza Nr 343/2016/VII z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wyników głosowania w głosowaniu nad budżetem obywatelskim Miasta Nowego Sącza na 2017 rok

http://bip.malopolska.pl/nowysacz/Article/get/id,1232330.html


 

Protokół wyników głosowania nad budżetem obywatelskim Miasta Nowego Sącza na 2017 rok z dnia 31 sierpnia 2016r.

bo2017-protokol-wynikow-31082016.pdf


 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza Nr 338/2016/VII z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wyników głosowania w głosowaniu nad budżetem obywatelskim Miasta Nowego Sącza na 2017 rok

http://bip.malopolska.pl/nowysacz/Article/get/id,1231399.html


 

Protokół wyników głosowania nad budżetem obywatelskim Miasta Nowego Sącza na 2017 rok z dnia 27 lipca 2016r.

bo2017-protokol-wynikow-27072016.pdf


 

Zarządzenie Nr 30/2016 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Nowego Sącza

z_30_2016_vii.pdf


 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Nr 30/2016 z dnia 10 lutego 2016 r. REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA NOWEGO SĄCZA

z_30_2016_vii_zal-regulamin.pdf


 

Zarządzenie Nr 42/2016 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie terminu składania projektów zadań do budżetu obywatelskiego

z_042_2016_vii.pdf


 

Formularz zgłoszenia projektu zadania publicznego do budżetu obywatelskiego Miasta Nowego Sącza na 2017 rok

formularz-zgloszeniowy-projektu.doc


 

Lista poparcia dla projektu zadania publicznego do budżetu obywatelskiego Miasta Nowego Sącza na 2017 rok

lista-poparcia-dla-projektu.doc


 

Zarządzenie Nr 55/2016 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie harmonogramu budżetu obywatelskiego Miasta Nowego Sącza na 2017 rok

z_055_2016_vii.pdf


 

Zarządzenie nr 156/2016 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie trybu przygotowania, przeprowadzenia i ustalenia wyników głosowania nad budżetem obywatelskim Miasta Nowego Sącza na 2017 rok

z_156_2016-tryb_budzet_obywatelski_2017.pdf


 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 25 maja 2016 r. o wykazie punktów głosowania nad budżetem obywatelskim na 2017 rok i o sposobie głosowania

obwieszczenie_punkty_glosowania_BO2017.pdf


 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 3 czerwca 2016 r. o liście projektów zadań, które poddane będą do głosowania ogółu mieszkańców w głosowaniu nad budżetem obywatelskim

obwieszczenie_lista_projektow_BO2017.pdf


 

Zarządzenie Nr 189/2016 Prezydenta Miasta Nowego Sącza dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru karty do głosowania na zadanie publiczne do budżetu obywatelskiego Miasta Nowego Sącza na 2017 rok

z_189_2016-o_wzorze_karty.pdf


 

Karta do głosowania na zadanie publiczne do budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza na 2017 rok

karta_do_glosowania-BO2017.pdf