Od jutra głosowanie na projekty w ramach BO!

  • 0

Od jutra głosowanie na projekty w ramach BO!

Jutro (25 czerwca) rusza głosowanie na projekt zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza 2017. Głosowanie potrwa do 2 lipca. – Wybierzmy projekty, które nas naprawdę interesują – zachęca Zastępca Prezydenta Miasta Wojciech Piech.


Zagłosuj przez internet:
bo-glosowanie.nowysacz.pl


Przypomnijmy, że w drugiej edycji budżetu obywatelskiego na 2017 rok pozytywnie zweryfikowanych zostało 20 projektów. Ich kolejność została ustalona w drodze losowania. Spośród nich do realizacji wybranych zostanie co najmniej pięć, bo maksymalna wartość jednego projektu nie może przekraczać 400 tys. złotych (są i takie o mniejszej wartości). W budżecie miasta Nowego Sącza zarezerwowano na budżet obywatelski 2 mln złotych.

Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza Wojciech Piech

Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza Wojciech Piech

Do głosowania na wybrane projekty Budżetu Obywatelskiego zachęca Zastępca Prezydenta Miasta Wojciech Piech. –  Tegoroczne projekty są bardzo atrakcyjne, pozwolą wzbogacić infrastrukturę miasta, zwłaszcza infrastrukturę rekreacji i wolnego czasu, ale i infrastrukturę dróg czy chodników – przekonuje Wojciech Piech. – Są też ciekawe projekty miękkie, dotyczące działań pozainfrastrukturalnych – dodaje Zastępca Prezydenta.

Pełna lista projektów znajduje się w zakładce projekty: http://bo.nowysacz.pl/projekty.


Gdzie głosować?

Techniczne szczegóły głosowania przybliżyła Sekretarz Miasta Edyta Brongiel. – W Nowym Sączu utworzone zostaną stałe i przenośne punkty do głosowania – przypomniała. Stałe punkty zlokalizowane będą:

  • w sądeckim ratuszu, Rynek 1,
  • w siedzibie Komendy Straży Miejskiej, ul. Lwowska 71,
  • w budynku Urzędu Miasta (dawna siedziba Sanepidu) – ul. Nawojowska 17a.

– Zostaną także utworzone  24 przenośne punkty do głosowania w poszczególnych osiedlach na terenie Nowego Sącza – dodała Edyta Brongiel. Pełna lista przenośnych punktów do głosowania znajduje się w zakładce Pliki do pobrania: (obwieszczenie_punkty_glosowania_BO2017.pdf)
Przenośne punkty głosowania będą czynne od 30 czerwca 2016 r. (czwartek) do 1 lipca 2016 r. (piątek) w godzinach od 17:00 do 19:00.

Zastępca Prezydenta Wojciech Piech i Sekretarz Miasta Edyta Brongiel

Zastępca Prezydenta Wojciech Piech i Sekretarz Miasta Edyta Brongiel

Jak głosować?

Głosowanie jest bardzo proste. Głos oddajemy za pomocą karty do głosowania, poprzez wpisanie numeru zadania wybranego z listy. – Wypełnioną kartę należy wrzucić do urny znajdującej się w punkcie do głosowania – przypomina Edyta Brongiel.

Przypominamy, że głosowanie może odbywać się także za pośrednictwem internetu (bo-glosowanie.nowysacz.pl), platformy e-Puap lub kartę do głosowania przesłaną pocztą na adres: Urząd Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem „Głosowanie nad budżetem obywatelskim Miasta Nowego Sącza na 2017 rok”. W tym przypadku decyduje data stempla pocztowego.

Wyniki głosowania poznamy najpóźniej do 1 września 2016 roku. Wtedy zostanie także przygotowana lista zadań do realizacji i zabezpieczone środki w budżecie miasta. – Będziemy bardzo intensywnie pracować nad weryfikacją oddanych głosów i dążyć, żeby ten termin przyspieszyć – deklaruje Zastępca Prezydenta Wojciech Piech.

Jest jeszcze jedno ważne zastrzeżenie: – Dla ważności tego głosowania niezbędna jest frekwencja, która musi wynieść minimum 3 tys. osób. Zwielokrotnijmy tę liczbę, niech nas będzie naprawdę wielu przy urnach i wybierzmy projekty, którymi naprawdę jesteśmy zainteresowani – zachęca Wojciech Piech.


Co to jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski, nazywany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w którym mieszkańcy decydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji.

Kolejnym etapem jest  poddanie się pod głosowanie propozycji zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację. Najczęściej wskazywane propozycje zadań przeznacza się do realizacji, wpisując je do budżetu.

Jest to już druga edycja Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza. Proponowana kwota do wykorzystania wynosi 2 mln złotych z zastrzeżeniem, że ostateczną kwotę określi Rada Miasta.

Realizacja zadań wskazanych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego już trwa. Udział w głosowaniu nad kolejnym budżetem obywatelskim jest szansą wskazania najpilniejszych i najbardziej wartościowych, zdaniem mieszkańców, zadań w naszym mieście. Warto z tej szansy skorzystać!