O budżecie obywatelskim

Czym jest budżet obywatelski

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.

W skrócie oznacza to, że:

  • mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;
  • propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne  i bezpośrednie głosowanie;
  • w efekcie, najwyżej ocenione lub najczęściej wskazywane propozycje zadań przeznacza się do realizacji – wpisując je do budżetu.

Jest to już druga edycja Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza.
Czekamy na ciekawe pomysły mieszkańców w naszym Mieście.

 

Harmonogram budżetu obywatelskiego Nowego Sącza na rok 2017

11 stycznia-15 lutego 2016 opracowanie regulaminu budżetu obywatelskiego, planu działań, procedur, zarządzeń prezydenta
16 lutego-11 marca 2016 kampania informacyjna, szkolenie dla zarządów osiedli
14 marca-29 kwietnia 2016 nabór projektów
2 maja-3 czerwca 2016 weryfikacja projektów
7 czerwca 2016 ogłoszenie listy projektów
7 czerwca-24 czerwca 2016 kampania informacyjna
25 czerwca-2 lipca 2016 głosowanie
3 lipca-31 sierpnia 2016 weryfikacja kart do głosowania i danych osobowych
do 1 września 2016 sporządzenie listy zadań do realizacji, ogłoszenie wyników głosowania