Kolejne spotkanie Zespołu Weryfikującego projekty złożone do budżetu obywatelskiego Nowego Sącza

  • 0

Kolejne spotkanie Zespołu Weryfikującego projekty złożone do budżetu obywatelskiego Nowego Sącza

Po raz kolejny zebrał się Zespół Weryfikujący złożone projekty, któremu przewodniczy pełnomocnik prezydenta ds. zarządzania strategicznego Wojciech Piech. Podczas spotkania omówiono wnioski, które zostały sprawdzone pod względem zgodności z obowiązującym prawem, zadaniami Miasta, wymogów formalnych, zgodności z dokumentami strategicznymi, realności i możliwości realizacji zadania. Prace Zespołu będą kontynuowane.
Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta 26 października ogłoszona zostanie lista projektów. Głosowanie odbędzie się od 28 listopada do 5 grudnia 2015 roku. Głosować będą mogli mieszkańcy we wskazanych przez prezydenta miasta punktach, za pomocą internetu, platformy e – puap lub karty do głosowania, którą będzie można przesłać pocztą. Każdy mieszkaniec ma jeden głos, a głosowanie będzie ważne gdy przystąpi do niego co najmniej 3000 osób.

Przewodniczący -Wojciech Piech Pełnomocnik Prezydenta ds. Zarządzania Strategicznego
Zastępca Przewodniczącego – Józef Kantor Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu
Sekretarz – Agnieszka Raniszewska Biuro Prezydenta Miasta
Członkowie : Grzegorz Chochla Dyrektor Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej, Dorota Goławska Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, Józef Klimek Dyrektor Wydziału Edukacji, Dariusz Kmak Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów.
Radni Rady Miasta: Tomasz Cisoń, Andrzej Bodziony i Michał Kądziołka.