Informacja ws. wyników głosowania nad budżetem obywatelskim na rok 2017

  • 0

Informacja ws. wyników głosowania nad budżetem obywatelskim na rok 2017

W związku ze zmianą wyników głosowania nad budżetem obywatelskim na rok 2017 informujemy, że zmiana ta wynikła po stwierdzeniu omyłkowego nieuwzględnienia w końcowych wynikach części głosów. Na tej podstawie Komisja ds. przeprowadzenia głosowania nad budżetem obywatelskim Miasta Nowego Sącza na rok 2017 dokonała ponownego przeliczenia głosów.

Po weryfikacji nieuwzględnionych kart, Komisja w dniu 31 sierpnia 2016r. sporządziła nowy protokół z uaktualnionymi wynikami głosowania nad budżetem obywatelskim. Tym samym protokół wyników głosowania nad budżetem obywatelskim Miasta Nowego Sącza na 2017 rok z dnia 27 lipca 2016 r. stał się nieaktualny.

Poniżej prezentujemy aktualne wyniki głosowania nad budżetem obywatelskim na rok 2017: 

  1. Zadanie nr 8 pod nazwą ” Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w dzielnicy Biegonice i Dąbrówka”, na kwotę 400.000,00 zł.
  2. Zadanie nr 17 pod nazwą „Boisko wielofunkcyjne (koszykówka i siatkówka) dla uczniów Zespołu Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych nr 1 i mieszkańców Osiedla Nawojowska”, na kwotę 305.000,00 zł.
  3. Zadanie nr 11 pod nazwą „Budowa obiektu sportowo- rekreacyjnego na terenie osiedla Barskie”, na kwotę 400.000,00 zł.
  4. Zadanie nr 5 pod nazwą „Chodnik dla pieszych przy ul. Mała Poręba”, na kwotę 328.061,59 zł.
  5. Zadanie nr 6 pod nazwą „I: Siłownia pod chmurką, II: Plac zabaw dla dzieci. (os. Zabełcze)”, na kwotę 322.300,00 zł.