Category Archives: Aktualności

  • 0

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego dla miasta Nowego Sącza na 2018 rok

Category : Aktualności

Znamy już harmonogram trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego dla miasta Nowego Sącza, który został zatwierdzony zarządzeniem prezydenta Ryszarda Nowaka nr 152/2017 z dnia 29 marca 2017 r. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami harmonogramu.

HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018

[zobacz wersję elektroniczną harmonogramu]

  • luty – marzec 2017 – opracowanie regulaminu, procedur, zarządzeń prezydenta
  • kwiecień 2017 – kampania informacyjna
  • 4 maja – 30 czerwca 2017 – nabór projektów
  • od momentu wpływu wniosków do 1 września 2017 – weryfikacja projektów
  • 4 września 2017 – ogłoszenie listy projektów
  • 5 – 29 września 2017 – kampania informacyjno-promocyjna
  • 30 września – 7 października 2017 – głosowanie
  • 9 – 16 października 2017 – sporządzenie listy zadań do realizacji ogłoszenie wyników głosowania

Czytaj również: Regulamin Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 gotowy


 


  • 0

Trwają przygotowania do trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza na 2018 rok

Category : Aktualności

Wczoraj (14 marca) w sądeckim ratuszu odbyło się spotkanie, podczas którego sekretarz miasta Edyta Brongiel, kierownik kancelarii Małgorzata Grybel,  dyrektor Wydziału Analiz Budżetu Miasta Agnieszka Golańska i kierownik Referatu Informatyki Piotr Niezabitowski przedstawili proponowane zmiany w regulaminie BO na rok 2018. W spotkaniu udział wzięli radni, przedstawiciele zarządów nowosądeckich osiedli i organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy zainteresowani budżetem obywatelskim.

20170315_budzet_obywatelski_17

Novum w porównaniu do ubiegłorocznej edycji jest propozycja podziału środków. 2 mln złotych przeznaczone na budżet obywatelski proponuje się podzielić na pięć części. Jedna część, w wysokości do 400 tys. złotych,  ma być przeznaczona na sfinansowanie zadania/zadań o charakterze ogólnomiejskim, a więc takich, których beneficjentami będą wszyscy mieszkańcy Nowego Sącza. Zadania te mają mieć charakter wyłączcie „miękki” (nieinwestycyjny), a więc np. kulturalne, oświatowe, promocyjne, sportowe czy też zadania z obszaru profilaktyki zdrowia czy ekologii.

Pozostałe cztery części BO, także w wysokości do 400 tys. złotych każda, zostaną przeznaczone na zadania dzielnicowe, zarówno o charakterze „twardym” (a więc np. budowa lub modernizacja infrastruktury) jak i „miękkim”. Obszar Nowego Sącza proponuje się podzielić na cztery dzielnice w skład każdej wchodziłoby  6-7 osiedli. Dzielnice mają zbliżoną liczbę mieszkańców i pokrywają się z okręgami wyborczymi w wyborach samorządowych.

BO już dla 16-latków

Kolejna nowość to obniżenie wieku osób zaangażowanych w przygotowywanie projektów do BO. – Nasza propozycja jest taka, żeby wnioski do budżetu obywatelskiego mógł składać każdy mieszkaniec, który będzie miał ukończone 16 lat. Myślę, że są to już osoby na tyle dojrzałe i kreatywne, że mogą mieć dużo ciekawych pomysłów i wnieść wiele świeżości do budżety obywatelskiego – podkreśliła Edyta Brongiel.

Obniżony limit wieku obowiązuje także w przypadku głosowania na poszczególne projekty. Głosujący ma osiągnąć 16 lat w bieżącym roku, a więc urodzić się przed 1 stycznia 2002 roku. Musi także posiadać stałe lub czasowe zameldowanie na terenie Nowego Sącza w dniu rozpoczęcia głosowania. – Planujemy przeprowadzić głosowanie jesienią – dodała Edyta Brongiel.

Kolejna zmiana w stosunku do ubiegłego roku to głosowanie wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej www.bo.nowysacz.pl. – W ogóle nie przewidujemy głosowania w formie papierowej. Dla przejrzystości głosowania planujemy uruchomić licznik, który będzie pokazywał na bieżąco ilość oddanych głosów na poszczególne projekty – poinformowała sekretarz miasta. Mieszkańcy głosować będą  na dwa projekty: jeden ogólnomiejski i jeden dzielnicowy, bez względu na to w której „dzielnicy” mieszkają.

O kolejności na listach do głosowani zdecyduje nie losowanie, ale kolejność wpływu poszczególnych projektów. To kolejna propozycja zmiany w regulaminie.

Propozycje mieszkańców

Obecni na sali mieszkańcy miasta mieli możliwość przedstawienia własnych propozycji i ustosunkowania się do proponowanych zmian.  Zaproponowano między innymi rezygnację z wymaganej frekwencji przy głosowaniu oraz z list poparcia lub zmniejszenie liczby podpisów. Ponadto wskazano, aby powstałe tzw. oszczędności  z puli środków przeznaczonych na cztery dzielnice przekazać do puli środków na projekty ogólnomiejskie.

Kolejne zgłaszane propozycje dotyczyły między innymi poszerzenia składu  Zespołu Weryfikującego o   przedstawicieli organizacji pozarządowych,  podzielenia środków na osiedla lub zmienienia zaproponowanego podziału na „dzielnice”, a także ustalenia maksymalnej wartości jednego zadnia do 100.000 zł,  utrzymania losowania kolejności projektów na liście do głosowania, utworzenia 25 punktów do elektronicznego głosowania i  ograniczenia liczby SMS-ów weryfikujących kody umożliwiające głosowanie.

Wszystkie propozycje, jak zapewniła sekretarz miasta Edyta Brongiel, zostaną przeanalizowane.   Ostatecznej akceptacji regulaminu dokona prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak i wersja ta zostanie przekazana mieszkańcom na początku kwietnia bieżącego roku.

Autor: Wiesław Turek

[POBIERZ ZDJĘCIA]