Category Archives: Aktualności budżet obywatelski 2017

 • 0

Turniej piłkarski i Piknik rodzinny w ramach otwarcia boiska na osiedlu Wojska Polskiego

Na zaproszenie zarządu Osiedla Wojska Polskiego i mieszkańców prezydent Ryszard Nowak wziął udział w otwarciu wielofunkcyjnego boiska, które powstało w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2016. Otwarciu nowego obiektu towarzyszył Turniej Piłkarski o Puchar radnego Dawida Dumany oraz Piknik rodzinny połączony z akcją wspierającą chorego na białaczkę 7-miesięcznego Patryka. 

20160924_otwarcie_boiska_wojska_polskiego_04

W uroczystym przecięciu wstęgi wzięli udział prezydent Ryszard Nowak, przewodnicząca Zarządu Osiedla Wojska Polskiego Krystyna Kurzeja, wiceprzewodniczący Rady Miasta Tomasz Cisoń oraz radni miejscy: Dawid Dumana, Józef Gryźlak, Andrzej Bodziony i Patryk Wicher. Podczas wydarzenia był obecny także dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy Leszek Langer.

Otwarcie nowego boiska było również okazją do wspólnej modlitwy i poświęcenia nowego obiektu, którego dokonał ks. Mariusz Żuczek z Parafii Matki Bożej Niepokalanej. Kapłan życzył wszystkim aby nowe miejsce było przestrzenią do aktywnego spędzania wolnego czasu w sposób dobry, właściwy i aby służyło wszystkim mieszkańcom osiedla.

Prezydent miasta Ryszard Nowak zaznaczył, że nowy obiekt wymaga kolejnych prac, które pozwolą na pełne wykorzystanie możliwości całego terenu, w tym odpowiednie zagospodarowanie obszaru wokół boiska oraz wykonanie odwodnienia. Dziękując mieszkańcom i zarządowi osiedla za inicjatywę dzisiejszego spotkania, życzył wszystkim aby nowe wielofunkcyjne boisko integrowało społeczność całego osiedla i było dobrym przykładem realizacji inicjatyw obywatelskich w mieście. W ramach odbywającego się turnieju piłkarskiego Ryszard Nowak dla najlepszej drużyny ufundował piłkę ze swoim autografem.

Już na początku wydarzenia radny Dawid Dumana podkreślił, że dzisiejsze spotkanie to nie tylko piłkarskie święto dla osiedla, ale również Piknik rodzinny, którego celem jest pomoc dla chorego na białaczkę Patryka i jego rodziny. Inicjatorem wydarzenia był wujek małego Patryka – Piotr Mrowca, a wsparcia organizacyjnego udzieliła dyrekcja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Jest to kontynuacja działań podjętych na początku września, kiedy to w Nowym Sączu odbyła się akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku dla małego Patryka. Jej organizatorem była fundacja DKMS, a wydarzenie wspierał prezydent miasta Ryszard Nowak.


 • 0

Informacja ws. wyników głosowania nad budżetem obywatelskim na rok 2017

W związku ze zmianą wyników głosowania nad budżetem obywatelskim na rok 2017 informujemy, że zmiana ta wynikła po stwierdzeniu omyłkowego nieuwzględnienia w końcowych wynikach części głosów. Na tej podstawie Komisja ds. przeprowadzenia głosowania nad budżetem obywatelskim Miasta Nowego Sącza na rok 2017 dokonała ponownego przeliczenia głosów.

Po weryfikacji nieuwzględnionych kart, Komisja w dniu 31 sierpnia 2016r. sporządziła nowy protokół z uaktualnionymi wynikami głosowania nad budżetem obywatelskim. Tym samym protokół wyników głosowania nad budżetem obywatelskim Miasta Nowego Sącza na 2017 rok z dnia 27 lipca 2016 r. stał się nieaktualny.

Poniżej prezentujemy aktualne wyniki głosowania nad budżetem obywatelskim na rok 2017: 

 1. Zadanie nr 8 pod nazwą ” Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w dzielnicy Biegonice i Dąbrówka”, na kwotę 400.000,00 zł.
 2. Zadanie nr 17 pod nazwą „Boisko wielofunkcyjne (koszykówka i siatkówka) dla uczniów Zespołu Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych nr 1 i mieszkańców Osiedla Nawojowska”, na kwotę 305.000,00 zł.
 3. Zadanie nr 11 pod nazwą „Budowa obiektu sportowo- rekreacyjnego na terenie osiedla Barskie”, na kwotę 400.000,00 zł.
 4. Zadanie nr 5 pod nazwą „Chodnik dla pieszych przy ul. Mała Poręba”, na kwotę 328.061,59 zł.
 5. Zadanie nr 6 pod nazwą „I: Siłownia pod chmurką, II: Plac zabaw dla dzieci. (os. Zabełcze)”, na kwotę 322.300,00 zł.

 • 0

BO 2017: Mieszkańcy zdecydowali. Pięć projektów do realizacji w 2017 roku

Zastępca Prezydenta Nowego Sącza Wojciech Piech przedstawił wyniki głosowania mieszkańców w ramach drugiej edycji budżetu obywatelskiego na rok 2017. Do realizacji zostało przeznaczonych pięć projektów o łącznej wartości 1 755 361,59 zł. Zwyciężył projekt nr 17 „Boisko wielofunkcyjne (koszykówka i siatkówka) dla uczniów Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1 i mieszkańców osiedla Nawojowska”. W zorganizowanej w sądeckim ratuszu konferencji prasowej wzięła również udział dyrektor Wydziału Organizacyjnego Agata Jasińska, która przewodniczyła Komisji ds. przeprowadzenia głosowania nad budżetem obywatelskim i poinformowała o szczegółach jej prac.

– Każdy projekt zgłoszony przez mieszkańców, bez względu na to jaki ma profil i charakter, jest obywatelski i wynika z pewnych potrzeb – powiedział Wojciech Piech. Zastępca Prezydenta pogratulował wszystkim tym mieszkańcom, którzy wspierali i głosowali na zwycięskie zadania. – W sumie wygrane wnioski zyskały aż 63% poparcia spośród wszystkich oddanych głosów. To znaczący odsetek – dodał Zastępca Prezydenta Miasta i podkreślił, że nadal stosunkowo niewiele jest projektów miękkich, a zdecydowaną przewagę mają zadania infrastrukturalne. Wyjaśnił, że jest to tendencja, którą możemy obserwować w całej Polsce i wynika z wielu potrzeb inwestycyjnych właśnie w obszarze projektów twardych. – Mam nadzieję, że w kolejnych edycjach budżetu obywatelskiego doczekamy się realizacji także miękkich projektów, bo takich również potrzebujemy – dodał Wojciech Piech.

20160830_podsumowanie_bo2017_01

Największą ilość głosów – 1104 – otrzymał projekt nr 17 „Boisko wielofunkcyjne (koszykówka i siatkówka) dla uczniów Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1 i mieszkańców osiedla Nawojowska”.
Opis projektu: Wykonanie na os. Nawojowska przy obiektach Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1 w Nowym Sączu boiska z nawierzchni trawy syntetycznej, zamontowanie piłko-chwytów, koszy i słupów do piłki koszykowej, słupków do siatkówki oraz wykonanie ogrodzenia wraz z oświetleniem.
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego – 305 000, 00 zł.

Niewiele mniej, bo 1045 głosy uzyskał projekt nr 11 „Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego na terenie osiedla Barskie”.
Opis projektu: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 18, ul. Broniewskiego 5. Montaż elementów wyposażenia boiska, ławek oraz wykonanie oświetlenia i częściowego ogrodzenia.
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego – 400 000, 00 zł.

20160830_podsumowanie_bo2017_02

Trzeci na liście wybranych przez mieszkańców zadań do realizacji w roku budżetowym 2017 jest projekt nr 5 „Chodnik dla pieszych przy ul. Mała Poręba” – 856 głosów.
Opis projektu: Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy ul. Mała Poręba (na odcinku od ul. Górki Zawadzkie po prawej stronie w kierunku Szkoły Podstawowej nr 17 do działki nr 295/16 od istniejącego chodnika) wraz z podbudową krytego rowu, kanału deszczowego i kompleksem studzienek spławno-deszczowych. 
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego – 328 061, 59 zł

Kolejne, czwarte miejsce na liście zdobyło zadanie nr 6 pn. „I: Siłownia pod chmurką, II: Plac zabaw dla dzieci (os. Zabełcze)” – 773 głosy.
Opis projektu: Montaż na bezpiecznym podłożu 5 urządzeń do ćwiczeń siłowych na działce przy ul. Wiklinowej (obręb 120 nr dz.16/4) oraz budowa placu zabaw na terenie dzielnicy Zabełcze przy Szkole Podstawowej nr 6 (obręb 120 nr dz. 57) wyposażonego w wielofunkcyjny zestaw zabawowy, piaskownice, bujaki, karuzele oraz ławki.
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego – 322 300, 00 zł.

Ostatnim projektem, który zostanie zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2017 jest projekt nr 7 „Nowy Sącz dla dzieci: budowa i modernizacja placów zabaw na osiedlach: Helena, Piątkowa, Wojska Polskiego” – 765 głosów.
Opis projektu: Budowa lub rozbudowa trzech placów zabaw na trzech osiedlach:

 • osiedle Piątkowa: budowa od podstaw placu zabaw na obiektach MOSiR, montaż podłoża oraz zakup 8 urządzeń zabawowych;
 • osiedle Wojska Polskiego: rozbudowa placu zabaw przy ul. I Brygady, zakup raz montaż 10 urządzeń oraz wykonanie podłoża;
 • osiedle Helena: rozbudowa placu zabaw, zakup oraz montaż 8 urządzeń, wykonanie podłoża piaskowego oraz ogrodzenia.

Szacunkowy  koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego – 400 000,00 zł.

Podczas podsumowania głosowania nad drugim budżetem obywatelskim dla miasta Nowego Sącza, Zastępca Prezydenta Wojciech Piech potwierdził plany realizacji kolejnej, trzeciej już edycji inicjatywy na rok 2018 zaznaczając, że jest to wynik długofalowej polityki miasta w budowaniu świadomości społeczeństwa obywatelskiego. Zapowiedział również nowe elementy związane z konsultacjami regulaminu budżetu obywatelskiego.– Podobnie jak to było w przypadku zeszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego, przeprowadzimy ewaluację całego procesu i na tej podstawie odbędą się konsultacje także z organizacjami pozarządowymi. Będzie to więc okazja do tego, aby te najbardziej aktywne podmioty życia obywatelskiego w mieście, mogły wypowiedzieć się i zaproponować zmiany, które mamy nadzieję wpłyną na zwiększenie ilości zgłaszanych wniosków, a także na ich dalszą poprawę jakościową.