Budżet obywatelski: Nowosądeczanie wybrali projekt nr 34 „Aktywny Nowy Sącz”

  • 0

Budżet obywatelski: Nowosądeczanie wybrali projekt nr 34 „Aktywny Nowy Sącz”

Projekt nr 34 uzyskał największe poparcie (4479 głosów) w ramach głosowania nad pierwszym w historii Nowego Sącza budżetem obywatelskim i wyczerpuje środki finansowe przeznaczone na ten cel. Zwycięskie zadanie pn. „Aktywny Nowy Sącz” zakłada budowę i modernizację wielofunkcyjnych obiektów sportowych na terenie nowosądeckich osiedli. 

Dzisiaj, 29 grudnia 2015 roku, prezydent Ryszard Nowak podpisał zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników głosowania nad budżetem obywatelskim miasta Nowego Sącza na 2016 r.
Głosowanie odbywało się w dniach 28.11-05.12.2015, a łączna suma oddanych głosów – wynosząca 16 205 – pozwoliła na stwierdzenie ważności głosowania.

Największe poparcie nowosądeczan uzyskał projekt nr 34 pn. „Aktywny Nowy Sącz”, na który zagłosowało w sumie 4479 głosów. Kolejny wynik uzyskał projekt nr 6 „Światowe Dni Młodzieży – przystanek Nowy Sącz” uzyskując 2369 głosów, a na trzecim miejscu znalazł się projekt nr 4 „Budowa boiska wielofunkcyjnego” z liczbą głosów 764.

Zobacz szczegóły projektu nr 34, a także wyniki w wersji graficznej.

Zwycięskie zadanie („Aktywny Nowy Sącz”) przewiduje budowę boisk osiedlowych w następujących lokalizacjach:

  • ul. Piramowicza
  • ul. Towarowa
  • ul. Bora-Komorowskiego
  • ul. Korzeniowskiego
  • ul. Partyzantów

oraz obiektów sportowych przy ul. Mała Poręba i na terenie ZPOW przy ul. Lenartowicza.

Jak podkreślają wnioskodawcy, celem zadania jest budowa wielofunkcyjnych obiektów sportowych, tj. boisk, bieżni, co umożliwi dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym rozwój fizyczny i wykorzystanie ich czasu wolnego w sposób aktywny – gra w piłkę, w siatkówkę i koszykówkę.

W uzasadnieniu do zadania nr 34 czytamy również, że: „Realizacja projektu w ramach budżetu obywatelskiego z pewnością wpłynie na większą świadomość społeczną mieszkańców oraz zrodzi większe poczucie odpowiedzialności za nasze otoczenie. Boisko stanie się też miejscem aktywnego spędzania czasu w naszej małej Ojczyźnie, jaką jest Królewski Nowy Sącz.”

wyniki_bo_na_2016wyniki_bo_na_2016_wykres