Budżet Obywatelski Nowego Sącza – wpłynęły 64 wnioski

  • 0

Budżet Obywatelski Nowego Sącza – wpłynęły 64 wnioski

64 wnioski napłynęły do budżetu obywatelskiego Miasta Nowego Sącza. Głównie dotyczą budowy placów zabaw, placów  rekreacyjno- sportowych, ścieżek pieszo-  rowerowych , remontów chodników, ulic, budowy siłowni na świeżym powietrzu, budowy parkingów oraz organizacji imprez kulturalnych.
Ilość złożonych wniosków potwierdza aktywność Sądeczan, na którą liczyłem. Przed nami czas na weryfikację wniosków, a później głosowanie. To od mieszkańców zależeć będzie,  które z tych propozycji będą realizowane w ramach pierwszego w historii Nowego Sącza  budżetu obywatelskiego – powiedział prezydent Ryszard Nowak.
Teraz, zgodnie z przyjętym harmonogramem wnioski zostaną przekazane do zespołu weryfikującego, który ma za zadanie ustalić prawidłową wysokość kosztów realizacji tych zadań, oraz z ustalić realność realizacji zgłoszonych propozycji.
26 października ogłoszona zostanie lista projektów. Głosowanie rozpocznie się 28 listopada i potrwa do 5 grudnia. Za wybrane do realizacji uznane zostaną zadania, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski. Głosowanie będzie ważne, kiedy weźmie w nim udział 3 tysiące mieszkańców Nowego Sącza.