Budżet obywatelski dla Nowego Sącza

  • 0

Budżet obywatelski dla Nowego Sącza

Podczas konferencji prasowej w sali reprezentacyjnej sądeckiego ratusza prezydent Ryszard Nowak przedstawił założenia ruszającego właśnie budżetu obywatelskiego dla miasta Nowego Sącza. – Jeżeli jest taka potrzeba i oczekiwanie ze strony mieszkańców, to warto takie wyzwanie podjąć – powiedział podczas konferencji prezydent Nowego Sącza.

20150702_budzet_obywatelskiPrezydent przedstawił harmonogram działań związanych z realizacją budżetu obywatelskiego. Jak podkreślił, prace nad budżetem rozpoczęły się już w zeszłym roku, a od maja br. przygotowywane były procedury, zarządzenia i szkolenia. – Od dzisiaj do połowy sierpnia jest czas, aby zachęcać mieszkańców , aby także za pośrednictwem mediów informować mieszkańców i apelować o włączenie się w realizację budżetu obywatelskiego, czyli możliwości zgłaszania własnych pomysłów, inicjatyw, zarówno o charakterze lokalnym jak i ogólnomiejskim, które znajdą akceptację co najmniej 15 osób. Wysokość środków przeznaczonych na budżet obywatelski to 2 mln zł, jednak ostateczna decyzja w tej sprawie należeć będzie do sądeckich radnych – mówił prezydent Ryszard Nowak. Jak dodał: – Od połowy sierpnia do końca września, mieszkańcy, zameldowani na terenie miasta, którzy ukończyli 18 lat będą mogli składać projekty od połowy. Ich weryfikacja nastąpi na przełomie września i października.

26 października nastąpi ogłoszenie listy projektów i zadań, które zostały zatwierdzone przez Zespół Weryfikujący. Od 28 listopada do  5 grudnia 2015 przeprowadzone zostanie głosowanie., będzie ono ważne kiedy weźmie udział minimum 3 tysiące osób, głosować mogą pełnoletni mieszkańcy, na jedną inicjatywę. Głosować będzie można przez:

  • internet,
  • platformy e-PUAP,
  • jak również tradycyjnie za pośrednictwem kart do głosowania w specjalnie w tym celu wyznaczonych punktach; wykaz punktów do głosowania zostanie podany do publicznej wiadomości w późniejszym terminie,
  • kartę do głosowania będzie można też przesłać do Urzędu Miasta pocztą.

Do 31 stycznia 2016 sporządzona listy zadań do realizacji i ogłoszenie wyników głosowania.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu obywatelskiego dla miasta Nowego Sącza będą publikowane na  stronie internetowej: www.bo.nowysacz.pl.