BO: głosowanie zakończone

  • 0

BO: głosowanie zakończone

O północy z 2. na 3. lipca zakończyło się głosowanie na projekty złożone w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza na 2017 rok. Przed nami kolejne etapy realizacji BO Nowego Sącza.

Po tygodniowym głosowaniu na projekty będące inicjatywą mieszkańców Nowego Sącza czas na kolejne dwa etapy procedury realizacji budżetu obywatelskiego w naszym mieście.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem kolejnym krokiem w realizacji procedury budżetu obywatelskiego jest poddanie weryfikacji kart do głosowania. Karty sprawdzane zostaną pod względem prawidłowego uzupełnienia.

Komisja weryfikacyjna sprawdzi czy osoby głosujące podały wszystkie wymagane w karcie do głosowania dane, czyli imię, nazwisko, PESEL, imię matki, termin ważności dowodu osobistego i najważniejszy – numer projektu, na który oddali swój głos.

Następnie dane osobowe podane w kartach do głosowania sprawdzone zostaną pod kątem ich wiarygodności, w celu weryfikacji, czy osoba głosująca jest zameldowana w Nowym Sączu i czy w dniu głosowania posiadała prawo wyborcze.

Weryfikacja kart do głosowania potrwa do 31 sierpnia.

Po zakończeniu weryfikacji i przeliczeniu głosów sporządzona zostanie lista zadań do realizacji w roku 2017. Do 1 września ogłoszone zostaną wyniki głosowania i mieszkańcy Nowego Sącza poznają zwycięskie projekty.