BO 2017: Mieszkańcy zdecydowali. Pięć projektów do realizacji w 2017 roku

  • 0

BO 2017: Mieszkańcy zdecydowali. Pięć projektów do realizacji w 2017 roku

Zastępca Prezydenta Nowego Sącza Wojciech Piech przedstawił wyniki głosowania mieszkańców w ramach drugiej edycji budżetu obywatelskiego na rok 2017. Do realizacji zostało przeznaczonych pięć projektów o łącznej wartości 1 755 361,59 zł. Zwyciężył projekt nr 17 „Boisko wielofunkcyjne (koszykówka i siatkówka) dla uczniów Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1 i mieszkańców osiedla Nawojowska”. W zorganizowanej w sądeckim ratuszu konferencji prasowej wzięła również udział dyrektor Wydziału Organizacyjnego Agata Jasińska, która przewodniczyła Komisji ds. przeprowadzenia głosowania nad budżetem obywatelskim i poinformowała o szczegółach jej prac.

– Każdy projekt zgłoszony przez mieszkańców, bez względu na to jaki ma profil i charakter, jest obywatelski i wynika z pewnych potrzeb – powiedział Wojciech Piech. Zastępca Prezydenta pogratulował wszystkim tym mieszkańcom, którzy wspierali i głosowali na zwycięskie zadania. – W sumie wygrane wnioski zyskały aż 63% poparcia spośród wszystkich oddanych głosów. To znaczący odsetek – dodał Zastępca Prezydenta Miasta i podkreślił, że nadal stosunkowo niewiele jest projektów miękkich, a zdecydowaną przewagę mają zadania infrastrukturalne. Wyjaśnił, że jest to tendencja, którą możemy obserwować w całej Polsce i wynika z wielu potrzeb inwestycyjnych właśnie w obszarze projektów twardych. – Mam nadzieję, że w kolejnych edycjach budżetu obywatelskiego doczekamy się realizacji także miękkich projektów, bo takich również potrzebujemy – dodał Wojciech Piech.

20160830_podsumowanie_bo2017_01

Największą ilość głosów – 1104 – otrzymał projekt nr 17 „Boisko wielofunkcyjne (koszykówka i siatkówka) dla uczniów Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1 i mieszkańców osiedla Nawojowska”.
Opis projektu: Wykonanie na os. Nawojowska przy obiektach Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1 w Nowym Sączu boiska z nawierzchni trawy syntetycznej, zamontowanie piłko-chwytów, koszy i słupów do piłki koszykowej, słupków do siatkówki oraz wykonanie ogrodzenia wraz z oświetleniem.
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego – 305 000, 00 zł.

Niewiele mniej, bo 1045 głosy uzyskał projekt nr 11 „Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego na terenie osiedla Barskie”.
Opis projektu: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 18, ul. Broniewskiego 5. Montaż elementów wyposażenia boiska, ławek oraz wykonanie oświetlenia i częściowego ogrodzenia.
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego – 400 000, 00 zł.

20160830_podsumowanie_bo2017_02

Trzeci na liście wybranych przez mieszkańców zadań do realizacji w roku budżetowym 2017 jest projekt nr 5 „Chodnik dla pieszych przy ul. Mała Poręba” – 856 głosów.
Opis projektu: Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy ul. Mała Poręba (na odcinku od ul. Górki Zawadzkie po prawej stronie w kierunku Szkoły Podstawowej nr 17 do działki nr 295/16 od istniejącego chodnika) wraz z podbudową krytego rowu, kanału deszczowego i kompleksem studzienek spławno-deszczowych. 
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego – 328 061, 59 zł

Kolejne, czwarte miejsce na liście zdobyło zadanie nr 6 pn. „I: Siłownia pod chmurką, II: Plac zabaw dla dzieci (os. Zabełcze)” – 773 głosy.
Opis projektu: Montaż na bezpiecznym podłożu 5 urządzeń do ćwiczeń siłowych na działce przy ul. Wiklinowej (obręb 120 nr dz.16/4) oraz budowa placu zabaw na terenie dzielnicy Zabełcze przy Szkole Podstawowej nr 6 (obręb 120 nr dz. 57) wyposażonego w wielofunkcyjny zestaw zabawowy, piaskownice, bujaki, karuzele oraz ławki.
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego – 322 300, 00 zł.

Ostatnim projektem, który zostanie zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2017 jest projekt nr 7 „Nowy Sącz dla dzieci: budowa i modernizacja placów zabaw na osiedlach: Helena, Piątkowa, Wojska Polskiego” – 765 głosów.
Opis projektu: Budowa lub rozbudowa trzech placów zabaw na trzech osiedlach:

  • osiedle Piątkowa: budowa od podstaw placu zabaw na obiektach MOSiR, montaż podłoża oraz zakup 8 urządzeń zabawowych;
  • osiedle Wojska Polskiego: rozbudowa placu zabaw przy ul. I Brygady, zakup raz montaż 10 urządzeń oraz wykonanie podłoża;
  • osiedle Helena: rozbudowa placu zabaw, zakup oraz montaż 8 urządzeń, wykonanie podłoża piaskowego oraz ogrodzenia.

Szacunkowy  koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego – 400 000,00 zł.

Podczas podsumowania głosowania nad drugim budżetem obywatelskim dla miasta Nowego Sącza, Zastępca Prezydenta Wojciech Piech potwierdził plany realizacji kolejnej, trzeciej już edycji inicjatywy na rok 2018 zaznaczając, że jest to wynik długofalowej polityki miasta w budowaniu świadomości społeczeństwa obywatelskiego. Zapowiedział również nowe elementy związane z konsultacjami regulaminu budżetu obywatelskiego.– Podobnie jak to było w przypadku zeszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego, przeprowadzimy ewaluację całego procesu i na tej podstawie odbędą się konsultacje także z organizacjami pozarządowymi. Będzie to więc okazja do tego, aby te najbardziej aktywne podmioty życia obywatelskiego w mieście, mogły wypowiedzieć się i zaproponować zmiany, które mamy nadzieję wpłyną na zwiększenie ilości zgłaszanych wniosków, a także na ich dalszą poprawę jakościową.