Author Archives: Małgorzata Grybel

  • 0

Zakończyło się głosowanie nad wnioskami do budżetu obywatelskiego

5 grudnia 2015 r. zakończyło się głosowanie nad budżetem obywatelskim. Uprawnieni mieszkańcy Nowego Sącza mogli oddać swój głos na jeden spośród 37 projektów zgłoszonych do głosowania. Głosować można było przez osiem dni, od 28 listopada do 5 grudnia.
Teraz zgodnie z harmonogramem do 31 grudnia prowadzona będzie weryfikacja kart do głosowania i danych osobowych. Ogłoszenie zadań do realizacji nastąpi najpóźniej 31 stycznia 2016 roku.


  • 0

Rozpoczyna się głosowanie nad budżetem obywatelskim

Jutro 28 listopada 2015 roku rozpoczyna się głosowanie nad budżetem obywatelskim. Mieszkańcy Nowego Sącza na jeden wybrany przez siebie projekt będą mogli głosować do 5 grudnia 2015 roku.
Prezydent Ryszard Nowak zachęca do udziału w głosowaniu. Będzie ono ważne, kiedy weźmie w nim udział minimum 3 tysiące osób. Jak podkreśla prezydent już teraz można powiedzieć, że inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta.

To zaangażowanie, zarówno w przygotowanie projektów jak i ich promocję świadczy to o tym, że mieszkańcy chcą współdecydować o tym, na jakie cele wydatkowane są publiczne pieniądze. 37 projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego to obraz oczekiwań mieszkańców. Gdybyśmy zsumowali wszystkie zgłoszone projekty, to koszt ich realizacji wyniósłby ponad 15 mln złotych. Zdaję sobie sprawę, że realizowane będą tylko te, które otrzymają największe poparcie i zmieszczą się w przeznaczonej na budżet obywatelski kwocie 2 mln zł. Wierzę jednak, że te projekty, pomysły, które nie uzyskały wystarczającego poparcia, mogą w przyszłości być wykorzystane – mówi prezydent Ryszard Nowak.

Zgodnie z regulaminem głosować można w formie papierowej wrzucając kartę do głosowania do urny umieszczonej w jednym ze stałych punktów do głosowania. Te punkty mieszczą się w Ratuszu, Rynek 1, przy ul. Lwowskiej 71 – siedziba Komendy Straży Miejskiej, przy ul. Wyspiańskiego 22 –siedziba Wydziału Komunikacji i Transportu,przy ul. Nawojowskiej 17 a – budynek Urzędu Miasta – posterunek osiedlowy Straży Miejskiej.

Stałe punkty głosowania będą czynne w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku, a w soboty oraz w niedzielę od godziny 9:00 do godziny 13:00. Ponadto głosować będzie można w przenośnych puntach głosowania na osiedlach miasta. Poniżej wykaz punktów.Te punkty czynne będą od 2 grudnia do 4 grudnia, w godzinach od 14.00 do 18.00.
Ponadto przypominamy, że wypełnioną kartę do głosowania można przesłać na adres Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz.
Głosować można również w formie elektronicznej – poprzez formularz na stronie www.bo-glosowanie.nowysacz.pl lub też poprzez e-puap, załączając zeskanowaną kartę do głosowania.
Głosować można tylko jeden raz i tylko na jeden wybrany przez siebie projekt.
Mieszkańcy Miasta Nowego Sącza mogą głosować w dowolnie wybranym przez siebie punkcie głosowania na terenie miasta Nowego Sącza.
Uprawnionymi do głosowania są wszyscy pełnoletni mieszkańcy Miasta Nowy Sącz posiadający stałe bądź czasowe zameldowanie na terenie miasta.
Karty do głosowania są dostępne w formie papierowej w punktach głosowania w dniach i godzinach głosowania.
Karty do głosowania są dostępne w formie elektronicznej na stronie www.bo.nowysacz.pl


Wykaz przenośnych punktów głosowania na osiedlach miasta Nowego Sącza
:

1. Osiedle Barskie Siedziba Zarządu Osiedla ul. Broniewskiego 14
2. Osiedle Biegonice Siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej ul. Zakładników 1
3. Osiedle Centrum Siedziba Zarządu Osiedla Al. Wolności 39 A
4 .Osiedle Chruślice Siedziba Zarządu Osiedla ul. Chruślicka 22
5. Osiedle Dąbrówka Sala Św. Józefa przy parafii św. Rocha ul. Bohaterów Orła Białego 40A
6. Osiedle Falkowa Siedziba Zarządu Osiedla ul. Botaniczna 15
7. Osiedle Gołąbkowice Klub Osiedlowy „ALF”ul. Armii Krajowej 27 d
8. Osiedle Gorzków Siedziba Zarządu Osiedla ul. Freislera 4A
9. Osiedle Helena Siedziba Zarządu Osiedla Klub Osiedlowy ul. Starowiejska 2
10. Osiedle Kaduk Siedziba Zarządu Osiedla ul. Grunwaldzka 41
11. Osiedle Kilińskiego Zespół Szkół Samochodowych ul. Rejtana 18
12. Osiedle Kochanowskiego Siedziba Zarządu Osiedla ul. Lwowska 27
13. Osiedle Nawojowska Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 1 ul. 29 Listopada 22
14. Osiedle Millenium Siedziba Zarządu Osiedla ul. Nawojowska 17a
15. Osiedle Piątkowa Muzeum Okręgowe – Miasteczko Galicyjskie ul. Lwowska 226
16. Osiedle Poręba Mała Szkoła Podstawowa Nr 17 ul. Mała Poręba 57
17. Osiedle Przetakówka Siedziba Zarządu Osiedla -Liga Obrony Kraju ul. Tarnowska 32
18. Osiedle Przydworcowe Siedziba Zarządu Osiedla ul. Żółkiewskiego 23
19. Osiedle Stare Miasto Ratusz Rynek 1
20. Osiedle Szujskiego Świetlica Środowiskowa ul. Sienkiewicza 17
21. Osiedle Westerplatte Osiedlowy Klub Kultury „Bajka” ul. Westerplatte 23
22. Osiedle Wojska Polskiego Siedziba Zarządu Osiedla ul. Freislera 4 A
23. Osiedle Wólki Świetlica Środowiskowa „KOTŁOWNIA” ul. Barbackiego 64
24. Osiedle Zabełcze Siedziba Zarządu Osiedla -Parafia Zabełcze ul. Myśliwska 1
25. Osiedle Zawada, Zespół Szkół Podstawowo –Gimnazjalnych Nr 2 ul. Komorowskiego 7

Przenośne punkty głosowania będą czynne: od dnia 2 grudnia (środa) do dnia 4 grudnia (piątek) w godzinach od 14:00 do 18:00.


  • 0

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Nowego Sącza o wykazie punktów głosowania nad budżetem obywatelskim i o sposobie głosowania

Prezydent Miasta Nowego Sącza podaje do publicznej wiadomości informację o wykazie punktów głosowania nad budżetem obywatelskim i o sposobie głosowania w głosowaniu nad budżetem obywatelskim Miasta Nowego Sącza zarządzonym na okres od dnia 28 listopada do dnia 5 grudnia 2015 roku.
Wykaz stałych punktów do głosowania:
1) Ratusz, Rynek 1
2)ul. Lwowska 71 – siedziba Komendy Straży Miejskiej
3) ul. Wyspiańskiego 22 –siedziba Wydziału Komunikacji i Transportu
4) ul. Nawojowska 17 a –budynek Urzędu Miasta –posterunek osiedlowy Straży Miejskiej

Stałe punkty głosowania będą czynne w dniach od 28 listopada 2015 r. do 5 grudnia 2015 r. w godzinach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, w soboty oraz w niedzielę od godziny 9:00 do godziny 13:00.
Wykaz przenośnych punktów głosowania na osiedlach miasta Nowego Sącza:

1. Osiedle Barskie Siedziba Zarządu Osiedla ul. Broniewskiego 14
2. Osiedle Biegonice Siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej ul. Zakładników 1
3. Osiedle Centrum Siedziba Zarządu Osiedla Al. Wolności 39 A
4 .Osiedle Chruślice Siedziba Zarządu Osiedla ul. Chruślicka 22
5. Osiedle Dąbrówka Sala Św. Józefa przy parafii św. Rocha ul. Bohaterów Orła Białego 40A
6. Osiedle Falkowa Siedziba Zarządu Osiedla ul. Botaniczna 15
7. Osiedle Gołąbkowice Klub Osiedlowy „ALF”ul. Armii Krajowej 27 d
8. Osiedle Gorzków Siedziba Zarządu Osiedla ul. Freislera 4A
9. Osiedle Helena Siedziba Zarządu Osiedla Klub Osiedlowy ul. Starowiejska 2
10. Osiedle Kaduk Siedziba Zarządu Osiedla ul. Grunwaldzka 41
11. Osiedle Kilińskiego Zespół Szkół Samochodowych ul. Rejtana 18
12. Osiedle Kochanowskiego Siedziba Zarządu Osiedla ul. Lwowska 27
13. Osiedle Nawojowska Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 1
ul. 29 Listopada 22
14. Osiedle Millenium Siedziba Zarządu Osiedla ul. Nawojowska 17a
15. Osiedle Piątkowa Muzeum Okręgowe – Miasteczko Galicyjskie ul. Lwowska 226
16. Osiedle Poręba Mała Szkoła Podstawowa Nr 17 ul. Mała Poręba 57
17. Osiedle Przetakówka Siedziba Zarządu Osiedla -Liga Obrony Kraju ul. Tarnowska 32
18. Osiedle Przydworcowe Siedziba Zarządu Osiedla ul. Żółkiewskiego 23
19. Osiedle Stare Miasto Ratusz Rynek 1
20.Osiedle Szujskiego Świetlica Środowiskowa ul. Sienkiewicza 17
21. Osiedle Westerplatte Osiedlowy Klub Kultury „Bajka” ul. Westerplatte 23
22. Osiedle Wojska Polskiego Siedziba Zarządu Osiedla ul. Freislera 4 A
23. Osiedle Wólki Świetlica Środowiskowa „KOTŁOWNIA” ul. Barbackiego 64
24. Osiedle Zabełcze Siedziba Zarządu Osiedla -Parafia Zabełcze ul. Myśliwska 1
25. Osiedle Zawada, Zespół Szkół Podstawowo –Gimnazjalnych Nr 2 ul. Komorowskiego 7
Przenośne punkty głosowania będą czynne: od dnia 2 grudnia (środa) do dnia 4 grudnia (piątek) w godzinach od 14:00 do 18:00.
UWAGI:
Głosować można:-w formie papierowej wrzucając kartę do głosowania do urny znajdującej się we wskazanych wyżej lokalizacjach lub wysyłając kartę do głosowania na adres Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
-w formie elektronicznej – poprzez formularz na stronie www.bo.nowysacz.pl lub też poprzez e-puap, załączając zeskanowaną kartę do głosowania.
Głosować można tylko jeden raz.
Głosować można tylko na jeden wybrany przez siebie projekt.
Mieszkańcy Miasta Nowego Sącza mogą głosować w dowolnie wybranym przez siebie punkcie głosowania na terenie miasta Nowego Sącza.
Uprawnionymi do głosowania są wszyscy pełnoletni mieszkańcy Miasta Nowy Sącz posiadający stałe bądź czasowe zameldowanie na terenie miasta.
Karty do głosowania są dostępne w formie papierowej w punktach głosowania w dniach i godzinach głosowania.
Karty do głosowania są dostępne w formie elektronicznej na stronie
www.bo.nowysacz.pl