Author Archives: Krzysztof Witowski

 • 0

Informacja ws. wyników głosowania nad budżetem obywatelskim na rok 2017

W związku ze zmianą wyników głosowania nad budżetem obywatelskim na rok 2017 informujemy, że zmiana ta wynikła po stwierdzeniu omyłkowego nieuwzględnienia w końcowych wynikach części głosów. Na tej podstawie Komisja ds. przeprowadzenia głosowania nad budżetem obywatelskim Miasta Nowego Sącza na rok 2017 dokonała ponownego przeliczenia głosów.

Po weryfikacji nieuwzględnionych kart, Komisja w dniu 31 sierpnia 2016r. sporządziła nowy protokół z uaktualnionymi wynikami głosowania nad budżetem obywatelskim. Tym samym protokół wyników głosowania nad budżetem obywatelskim Miasta Nowego Sącza na 2017 rok z dnia 27 lipca 2016 r. stał się nieaktualny.

Poniżej prezentujemy aktualne wyniki głosowania nad budżetem obywatelskim na rok 2017: 

 1. Zadanie nr 8 pod nazwą ” Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w dzielnicy Biegonice i Dąbrówka”, na kwotę 400.000,00 zł.
 2. Zadanie nr 17 pod nazwą „Boisko wielofunkcyjne (koszykówka i siatkówka) dla uczniów Zespołu Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych nr 1 i mieszkańców Osiedla Nawojowska”, na kwotę 305.000,00 zł.
 3. Zadanie nr 11 pod nazwą „Budowa obiektu sportowo- rekreacyjnego na terenie osiedla Barskie”, na kwotę 400.000,00 zł.
 4. Zadanie nr 5 pod nazwą „Chodnik dla pieszych przy ul. Mała Poręba”, na kwotę 328.061,59 zł.
 5. Zadanie nr 6 pod nazwą „I: Siłownia pod chmurką, II: Plac zabaw dla dzieci. (os. Zabełcze)”, na kwotę 322.300,00 zł.

 • 0

BO 2017: Mieszkańcy zdecydowali. Pięć projektów do realizacji w 2017 roku

Zastępca Prezydenta Nowego Sącza Wojciech Piech przedstawił wyniki głosowania mieszkańców w ramach drugiej edycji budżetu obywatelskiego na rok 2017. Do realizacji zostało przeznaczonych pięć projektów o łącznej wartości 1 755 361,59 zł. Zwyciężył projekt nr 17 „Boisko wielofunkcyjne (koszykówka i siatkówka) dla uczniów Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1 i mieszkańców osiedla Nawojowska”. W zorganizowanej w sądeckim ratuszu konferencji prasowej wzięła również udział dyrektor Wydziału Organizacyjnego Agata Jasińska, która przewodniczyła Komisji ds. przeprowadzenia głosowania nad budżetem obywatelskim i poinformowała o szczegółach jej prac.

– Każdy projekt zgłoszony przez mieszkańców, bez względu na to jaki ma profil i charakter, jest obywatelski i wynika z pewnych potrzeb – powiedział Wojciech Piech. Zastępca Prezydenta pogratulował wszystkim tym mieszkańcom, którzy wspierali i głosowali na zwycięskie zadania. – W sumie wygrane wnioski zyskały aż 63% poparcia spośród wszystkich oddanych głosów. To znaczący odsetek – dodał Zastępca Prezydenta Miasta i podkreślił, że nadal stosunkowo niewiele jest projektów miękkich, a zdecydowaną przewagę mają zadania infrastrukturalne. Wyjaśnił, że jest to tendencja, którą możemy obserwować w całej Polsce i wynika z wielu potrzeb inwestycyjnych właśnie w obszarze projektów twardych. – Mam nadzieję, że w kolejnych edycjach budżetu obywatelskiego doczekamy się realizacji także miękkich projektów, bo takich również potrzebujemy – dodał Wojciech Piech.

20160830_podsumowanie_bo2017_01

Największą ilość głosów – 1104 – otrzymał projekt nr 17 „Boisko wielofunkcyjne (koszykówka i siatkówka) dla uczniów Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1 i mieszkańców osiedla Nawojowska”.
Opis projektu: Wykonanie na os. Nawojowska przy obiektach Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1 w Nowym Sączu boiska z nawierzchni trawy syntetycznej, zamontowanie piłko-chwytów, koszy i słupów do piłki koszykowej, słupków do siatkówki oraz wykonanie ogrodzenia wraz z oświetleniem.
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego – 305 000, 00 zł.

Niewiele mniej, bo 1045 głosy uzyskał projekt nr 11 „Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego na terenie osiedla Barskie”.
Opis projektu: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 18, ul. Broniewskiego 5. Montaż elementów wyposażenia boiska, ławek oraz wykonanie oświetlenia i częściowego ogrodzenia.
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego – 400 000, 00 zł.

20160830_podsumowanie_bo2017_02

Trzeci na liście wybranych przez mieszkańców zadań do realizacji w roku budżetowym 2017 jest projekt nr 5 „Chodnik dla pieszych przy ul. Mała Poręba” – 856 głosów.
Opis projektu: Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy ul. Mała Poręba (na odcinku od ul. Górki Zawadzkie po prawej stronie w kierunku Szkoły Podstawowej nr 17 do działki nr 295/16 od istniejącego chodnika) wraz z podbudową krytego rowu, kanału deszczowego i kompleksem studzienek spławno-deszczowych. 
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego – 328 061, 59 zł

Kolejne, czwarte miejsce na liście zdobyło zadanie nr 6 pn. „I: Siłownia pod chmurką, II: Plac zabaw dla dzieci (os. Zabełcze)” – 773 głosy.
Opis projektu: Montaż na bezpiecznym podłożu 5 urządzeń do ćwiczeń siłowych na działce przy ul. Wiklinowej (obręb 120 nr dz.16/4) oraz budowa placu zabaw na terenie dzielnicy Zabełcze przy Szkole Podstawowej nr 6 (obręb 120 nr dz. 57) wyposażonego w wielofunkcyjny zestaw zabawowy, piaskownice, bujaki, karuzele oraz ławki.
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego – 322 300, 00 zł.

Ostatnim projektem, który zostanie zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2017 jest projekt nr 7 „Nowy Sącz dla dzieci: budowa i modernizacja placów zabaw na osiedlach: Helena, Piątkowa, Wojska Polskiego” – 765 głosów.
Opis projektu: Budowa lub rozbudowa trzech placów zabaw na trzech osiedlach:

 • osiedle Piątkowa: budowa od podstaw placu zabaw na obiektach MOSiR, montaż podłoża oraz zakup 8 urządzeń zabawowych;
 • osiedle Wojska Polskiego: rozbudowa placu zabaw przy ul. I Brygady, zakup raz montaż 10 urządzeń oraz wykonanie podłoża;
 • osiedle Helena: rozbudowa placu zabaw, zakup oraz montaż 8 urządzeń, wykonanie podłoża piaskowego oraz ogrodzenia.

Szacunkowy  koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego – 400 000,00 zł.

Podczas podsumowania głosowania nad drugim budżetem obywatelskim dla miasta Nowego Sącza, Zastępca Prezydenta Wojciech Piech potwierdził plany realizacji kolejnej, trzeciej już edycji inicjatywy na rok 2018 zaznaczając, że jest to wynik długofalowej polityki miasta w budowaniu świadomości społeczeństwa obywatelskiego. Zapowiedział również nowe elementy związane z konsultacjami regulaminu budżetu obywatelskiego.– Podobnie jak to było w przypadku zeszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego, przeprowadzimy ewaluację całego procesu i na tej podstawie odbędą się konsultacje także z organizacjami pozarządowymi. Będzie to więc okazja do tego, aby te najbardziej aktywne podmioty życia obywatelskiego w mieście, mogły wypowiedzieć się i zaproponować zmiany, które mamy nadzieję wpłyną na zwiększenie ilości zgłaszanych wniosków, a także na ich dalszą poprawę jakościową.


 • 0

Od jutra głosowanie na projekty w ramach BO!

Jutro (25 czerwca) rusza głosowanie na projekt zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza 2017. Głosowanie potrwa do 2 lipca. – Wybierzmy projekty, które nas naprawdę interesują – zachęca Zastępca Prezydenta Miasta Wojciech Piech.


Zagłosuj przez internet:
bo-glosowanie.nowysacz.pl


Przypomnijmy, że w drugiej edycji budżetu obywatelskiego na 2017 rok pozytywnie zweryfikowanych zostało 20 projektów. Ich kolejność została ustalona w drodze losowania. Spośród nich do realizacji wybranych zostanie co najmniej pięć, bo maksymalna wartość jednego projektu nie może przekraczać 400 tys. złotych (są i takie o mniejszej wartości). W budżecie miasta Nowego Sącza zarezerwowano na budżet obywatelski 2 mln złotych.

Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza Wojciech Piech

Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza Wojciech Piech

Do głosowania na wybrane projekty Budżetu Obywatelskiego zachęca Zastępca Prezydenta Miasta Wojciech Piech. –  Tegoroczne projekty są bardzo atrakcyjne, pozwolą wzbogacić infrastrukturę miasta, zwłaszcza infrastrukturę rekreacji i wolnego czasu, ale i infrastrukturę dróg czy chodników – przekonuje Wojciech Piech. – Są też ciekawe projekty miękkie, dotyczące działań pozainfrastrukturalnych – dodaje Zastępca Prezydenta.

Pełna lista projektów znajduje się w zakładce projekty: http://bo.nowysacz.pl/projekty.


Gdzie głosować?

Techniczne szczegóły głosowania przybliżyła Sekretarz Miasta Edyta Brongiel. – W Nowym Sączu utworzone zostaną stałe i przenośne punkty do głosowania – przypomniała. Stałe punkty zlokalizowane będą:

 • w sądeckim ratuszu, Rynek 1,
 • w siedzibie Komendy Straży Miejskiej, ul. Lwowska 71,
 • w budynku Urzędu Miasta (dawna siedziba Sanepidu) – ul. Nawojowska 17a.

– Zostaną także utworzone  24 przenośne punkty do głosowania w poszczególnych osiedlach na terenie Nowego Sącza – dodała Edyta Brongiel. Pełna lista przenośnych punktów do głosowania znajduje się w zakładce Pliki do pobrania: (obwieszczenie_punkty_glosowania_BO2017.pdf)
Przenośne punkty głosowania będą czynne od 30 czerwca 2016 r. (czwartek) do 1 lipca 2016 r. (piątek) w godzinach od 17:00 do 19:00.

Zastępca Prezydenta Wojciech Piech i Sekretarz Miasta Edyta Brongiel

Zastępca Prezydenta Wojciech Piech i Sekretarz Miasta Edyta Brongiel

Jak głosować?

Głosowanie jest bardzo proste. Głos oddajemy za pomocą karty do głosowania, poprzez wpisanie numeru zadania wybranego z listy. – Wypełnioną kartę należy wrzucić do urny znajdującej się w punkcie do głosowania – przypomina Edyta Brongiel.

Przypominamy, że głosowanie może odbywać się także za pośrednictwem internetu (bo-glosowanie.nowysacz.pl), platformy e-Puap lub kartę do głosowania przesłaną pocztą na adres: Urząd Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem „Głosowanie nad budżetem obywatelskim Miasta Nowego Sącza na 2017 rok”. W tym przypadku decyduje data stempla pocztowego.

Wyniki głosowania poznamy najpóźniej do 1 września 2016 roku. Wtedy zostanie także przygotowana lista zadań do realizacji i zabezpieczone środki w budżecie miasta. – Będziemy bardzo intensywnie pracować nad weryfikacją oddanych głosów i dążyć, żeby ten termin przyspieszyć – deklaruje Zastępca Prezydenta Wojciech Piech.

Jest jeszcze jedno ważne zastrzeżenie: – Dla ważności tego głosowania niezbędna jest frekwencja, która musi wynieść minimum 3 tys. osób. Zwielokrotnijmy tę liczbę, niech nas będzie naprawdę wielu przy urnach i wybierzmy projekty, którymi naprawdę jesteśmy zainteresowani – zachęca Wojciech Piech.


Co to jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski, nazywany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w którym mieszkańcy decydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji.

Kolejnym etapem jest  poddanie się pod głosowanie propozycji zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację. Najczęściej wskazywane propozycje zadań przeznacza się do realizacji, wpisując je do budżetu.

Jest to już druga edycja Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza. Proponowana kwota do wykorzystania wynosi 2 mln złotych z zastrzeżeniem, że ostateczną kwotę określi Rada Miasta.

Realizacja zadań wskazanych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego już trwa. Udział w głosowaniu nad kolejnym budżetem obywatelskim jest szansą wskazania najpilniejszych i najbardziej wartościowych, zdaniem mieszkańców, zadań w naszym mieście. Warto z tej szansy skorzystać!