Author Archives: Krzysztof Witowski

 • 0

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego dla miasta Nowego Sącza na 2018 rok

Category : Aktualności

Znamy już harmonogram trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego dla miasta Nowego Sącza, który został zatwierdzony zarządzeniem prezydenta Ryszarda Nowaka nr 152/2017 z dnia 29 marca 2017 r. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami harmonogramu.

HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018

[zobacz wersję elektroniczną harmonogramu]

 • luty – marzec 2017 – opracowanie regulaminu, procedur, zarządzeń prezydenta
 • kwiecień 2017 – kampania informacyjna
 • 4 maja – 30 czerwca 2017 – nabór projektów
 • od momentu wpływu wniosków do 1 września 2017 – weryfikacja projektów
 • 4 września 2017 – ogłoszenie listy projektów
 • 5 – 29 września 2017 – kampania informacyjno-promocyjna
 • 30 września – 7 października 2017 – głosowanie
 • 9 – 16 października 2017 – sporządzenie listy zadań do realizacji ogłoszenie wyników głosowania

Czytaj również: Regulamin Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 gotowy


 


 • 0

Trwają przygotowania do trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza na 2018 rok

Category : Aktualności

Wczoraj (14 marca) w sądeckim ratuszu odbyło się spotkanie, podczas którego sekretarz miasta Edyta Brongiel, kierownik kancelarii Małgorzata Grybel,  dyrektor Wydziału Analiz Budżetu Miasta Agnieszka Golańska i kierownik Referatu Informatyki Piotr Niezabitowski przedstawili proponowane zmiany w regulaminie BO na rok 2018. W spotkaniu udział wzięli radni, przedstawiciele zarządów nowosądeckich osiedli i organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy zainteresowani budżetem obywatelskim.

20170315_budzet_obywatelski_17

Novum w porównaniu do ubiegłorocznej edycji jest propozycja podziału środków. 2 mln złotych przeznaczone na budżet obywatelski proponuje się podzielić na pięć części. Jedna część, w wysokości do 400 tys. złotych,  ma być przeznaczona na sfinansowanie zadania/zadań o charakterze ogólnomiejskim, a więc takich, których beneficjentami będą wszyscy mieszkańcy Nowego Sącza. Zadania te mają mieć charakter wyłączcie „miękki” (nieinwestycyjny), a więc np. kulturalne, oświatowe, promocyjne, sportowe czy też zadania z obszaru profilaktyki zdrowia czy ekologii.

Pozostałe cztery części BO, także w wysokości do 400 tys. złotych każda, zostaną przeznaczone na zadania dzielnicowe, zarówno o charakterze „twardym” (a więc np. budowa lub modernizacja infrastruktury) jak i „miękkim”. Obszar Nowego Sącza proponuje się podzielić na cztery dzielnice w skład każdej wchodziłoby  6-7 osiedli. Dzielnice mają zbliżoną liczbę mieszkańców i pokrywają się z okręgami wyborczymi w wyborach samorządowych.

BO już dla 16-latków

Kolejna nowość to obniżenie wieku osób zaangażowanych w przygotowywanie projektów do BO. – Nasza propozycja jest taka, żeby wnioski do budżetu obywatelskiego mógł składać każdy mieszkaniec, który będzie miał ukończone 16 lat. Myślę, że są to już osoby na tyle dojrzałe i kreatywne, że mogą mieć dużo ciekawych pomysłów i wnieść wiele świeżości do budżety obywatelskiego – podkreśliła Edyta Brongiel.

Obniżony limit wieku obowiązuje także w przypadku głosowania na poszczególne projekty. Głosujący ma osiągnąć 16 lat w bieżącym roku, a więc urodzić się przed 1 stycznia 2002 roku. Musi także posiadać stałe lub czasowe zameldowanie na terenie Nowego Sącza w dniu rozpoczęcia głosowania. – Planujemy przeprowadzić głosowanie jesienią – dodała Edyta Brongiel.

Kolejna zmiana w stosunku do ubiegłego roku to głosowanie wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej www.bo.nowysacz.pl. – W ogóle nie przewidujemy głosowania w formie papierowej. Dla przejrzystości głosowania planujemy uruchomić licznik, który będzie pokazywał na bieżąco ilość oddanych głosów na poszczególne projekty – poinformowała sekretarz miasta. Mieszkańcy głosować będą  na dwa projekty: jeden ogólnomiejski i jeden dzielnicowy, bez względu na to w której „dzielnicy” mieszkają.

O kolejności na listach do głosowani zdecyduje nie losowanie, ale kolejność wpływu poszczególnych projektów. To kolejna propozycja zmiany w regulaminie.

Propozycje mieszkańców

Obecni na sali mieszkańcy miasta mieli możliwość przedstawienia własnych propozycji i ustosunkowania się do proponowanych zmian.  Zaproponowano między innymi rezygnację z wymaganej frekwencji przy głosowaniu oraz z list poparcia lub zmniejszenie liczby podpisów. Ponadto wskazano, aby powstałe tzw. oszczędności  z puli środków przeznaczonych na cztery dzielnice przekazać do puli środków na projekty ogólnomiejskie.

Kolejne zgłaszane propozycje dotyczyły między innymi poszerzenia składu  Zespołu Weryfikującego o   przedstawicieli organizacji pozarządowych,  podzielenia środków na osiedla lub zmienienia zaproponowanego podziału na „dzielnice”, a także ustalenia maksymalnej wartości jednego zadnia do 100.000 zł,  utrzymania losowania kolejności projektów na liście do głosowania, utworzenia 25 punktów do elektronicznego głosowania i  ograniczenia liczby SMS-ów weryfikujących kody umożliwiające głosowanie.

Wszystkie propozycje, jak zapewniła sekretarz miasta Edyta Brongiel, zostaną przeanalizowane.   Ostatecznej akceptacji regulaminu dokona prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak i wersja ta zostanie przekazana mieszkańcom na początku kwietnia bieżącego roku.

Autor: Wiesław Turek

[POBIERZ ZDJĘCIA]


 • 0

Turniej piłkarski i Piknik rodzinny w ramach otwarcia boiska na osiedlu Wojska Polskiego

Na zaproszenie zarządu Osiedla Wojska Polskiego i mieszkańców prezydent Ryszard Nowak wziął udział w otwarciu wielofunkcyjnego boiska, które powstało w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2016. Otwarciu nowego obiektu towarzyszył Turniej Piłkarski o Puchar radnego Dawida Dumany oraz Piknik rodzinny połączony z akcją wspierającą chorego na białaczkę 7-miesięcznego Patryka. 

20160924_otwarcie_boiska_wojska_polskiego_04

W uroczystym przecięciu wstęgi wzięli udział prezydent Ryszard Nowak, przewodnicząca Zarządu Osiedla Wojska Polskiego Krystyna Kurzeja, wiceprzewodniczący Rady Miasta Tomasz Cisoń oraz radni miejscy: Dawid Dumana, Józef Gryźlak, Andrzej Bodziony i Patryk Wicher. Podczas wydarzenia był obecny także dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy Leszek Langer.

Otwarcie nowego boiska było również okazją do wspólnej modlitwy i poświęcenia nowego obiektu, którego dokonał ks. Mariusz Żuczek z Parafii Matki Bożej Niepokalanej. Kapłan życzył wszystkim aby nowe miejsce było przestrzenią do aktywnego spędzania wolnego czasu w sposób dobry, właściwy i aby służyło wszystkim mieszkańcom osiedla.

Prezydent miasta Ryszard Nowak zaznaczył, że nowy obiekt wymaga kolejnych prac, które pozwolą na pełne wykorzystanie możliwości całego terenu, w tym odpowiednie zagospodarowanie obszaru wokół boiska oraz wykonanie odwodnienia. Dziękując mieszkańcom i zarządowi osiedla za inicjatywę dzisiejszego spotkania, życzył wszystkim aby nowe wielofunkcyjne boisko integrowało społeczność całego osiedla i było dobrym przykładem realizacji inicjatyw obywatelskich w mieście. W ramach odbywającego się turnieju piłkarskiego Ryszard Nowak dla najlepszej drużyny ufundował piłkę ze swoim autografem.

Już na początku wydarzenia radny Dawid Dumana podkreślił, że dzisiejsze spotkanie to nie tylko piłkarskie święto dla osiedla, ale również Piknik rodzinny, którego celem jest pomoc dla chorego na białaczkę Patryka i jego rodziny. Inicjatorem wydarzenia był wujek małego Patryka – Piotr Mrowca, a wsparcia organizacyjnego udzieliła dyrekcja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Jest to kontynuacja działań podjętych na początku września, kiedy to w Nowym Sączu odbyła się akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku dla małego Patryka. Jej organizatorem była fundacja DKMS, a wydarzenie wspierał prezydent miasta Ryszard Nowak.